Menu

Jordiske former og figurer - RAKLA Galleri

Jordiske former og figurer - RAKLA Galleri

RAKLA Galleri viser interessant udstilling med maleri, skulptur, grafik og collage af multikunstneren Britta Bauer, som bruger hele galleriet til at vise sine sjove, tankevækkende og inspirerende arbejder.

Når multikunstneren Britta Bauer indtager RAKLA Galleri bliver det med ”alle sejl sat”, for Britta Bauer ser muligheder, inspiration og udfordring i rigtigt mange forskellige materialer, som hun indsamler og anvender for at finde ind til sine kunstneriske udtryk. Britta Bauer anvender meget ofte materialer fundet ved havet i sin kunst. Hun bor i Thy tæt på Vesterhavet og har på den måde ikke langt til en ”skatkiste” af materialer, som hos hende finder nye og inspirerende anvendelsesmuligheder.

Britta Bauers måde at anskue verden og livet på, afspejler sig tydeligt i hendes tilgang til det kunstneriske arbejde, hvor hendes helt fundamentale tilgang til livet (og kunsten) kan beskrives i de to uløseligt sammenknyttede begreber Skønhed og Forfald. Britta Bauer siger selv: ”Med den proces som fundament for mit arbejde, forbliver jeg, i min egen forståelse, et mere helt menneske, i mit daglige møde med verden. Vi ændrer os i en naturlig proces, - ting forgår, forfalder, forlader det vante sted, bliver tabt, mister en del af helheden, bliver brugt op før tid, ligger på stranden, er blevet til skrald/forfald, skyllet ind i strandkanten af havets bølger, skyllet fri af tidligere identitet, påvirket at salt, vand, blæst og solens stråler. Jeg glædes over genstande der er faldet ud af deres oprindelige funktion, blevet mærket af tidens tand, på vej - midt i - eller i sidste fase.”

Britta Bauers arbejder kan ses som et opgør med den alment menneskelige tendens at glemme forfaldet og den evige cyklus, som vi er en del af, men kun at se det smukke og skønne: ”Min kunst er lavet i en stemning og tro på, at livet konstant er i bevægelse og forandring. Vi har hele tiden valget til at se det, de nye lyde, nye dufte, nye former, nye detaljer. At være åben for helheden, altså skønheden OG forfaldet - livet.”

Der er med andre ord hos RAKLA Galleri lagt op til en udstilling, der på mange måder kan være tankevækkende og inspirerende, smuk og anderledes.

Der er fernisering lørdag d. 7. juli kl. 14 - 17, hvor Britta Bauer også selv vil være til stede og i forbindelse med åbningen kl. 14 fortælle lidt om sin kunst. RAKLA vil som altid være vært ved en lille forfriskning. Der er fri entre og alle er velkomne. Udstillingen vises til og med d. 12. august.


Til toppen