Menu

Generalforsamling i Foreningen FurNyt

Der afholdes ordinær generalforsamling i Foreningen FurNyt mandag den 30. april 2018 fra kl. 19.00. på Fur Museum. Alle medlemmer er velkomne.

Ifølge foreningens vedtægter § 4, stk. 1 skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
Valg til bestyrelsen.
Efter tur er det:
Erhvervslivet, der har udpeget Sigurd Egenæs.
Fondene, der har udpeget Hanne Kirkeby (genopstiller ikke).
Foreningerne, der har udpeget Olly Ekstrand.
7. Valg af revisor.
Arne Lykke Sørensen er på valg.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Vedtægternes §4, stk. 2 fastslår, at generalforsamlingen skal indkaldes på www FurNyt.dk med mindst 8 dages varsel. Det er hermed sket.

Foreningen FurNyt 18. april 2018.

 

Til toppen