Menu

Fredningssag griber om sig

  • Skrevet af 

Som tidligere omtalt på FurNyt er Danmarks Naturfredningsforening ved at rejse en større fredningssag på Nord-Fur. FurNyt kan i dag afsløre, at fredningens omfang er større end hidtil antaget. Den vil også omfatte en stor del øens grusveje. Blandt andet den del af Boagervej, der ikke er asfalteret og slutter ved Fur Kaffe og hele Langstedvej, der den fører forbi Bette Jensens Hyw. Begge veje er indstillet til totalfredning og må således hverken repareres eller vedligeholdes. Begrundelsen for indstillinger er, at begge veje indeholder ”kørselshuller af en dybde som er helt unik”. Man skal faktisk til litteraturen for at finde beskrivelse af tilsvarende huller. De findes på en lille grusvej i Frankrig, som netop er blevet afdækket. Vejen førte de tyske troppe det sidste stykke ud til fronten i 1. verdenskrig.  Her var der dog ikke tale om ”kørselshuller” men ”granathuller” .
Så kan man måske spørge, hvad ”kørselshuller” på Fur har med ”granathuller” på en fransk grusvej fra 1. verdenskrig at gøre?

”Det er helt unik”, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforeningen. Kørselshullerne på Fur er nemlig både større og dybere end granathullerne i grusvejen i Frankrig. Tilsvarende huller er ikke set andre steder. De vidner om mange års påvirkning af diverse ”hjulede” genstande, lyder det fra sagkundskaben.  Derfor bør de bevares for eftertiden.
Skive Kommune har tidligere meddelt, at man var villig til at gå ind i sagen om fredningen af NordFur, så beboerne ikke bliver pålagt for store ulemper. Foreholdt de nye oplysninger mener kommunen dog ikke at befolkningen har noget at frygte ved en eventuel fredning.  Den vejansvarlige politiker siger:

”Kommunen har haft ansvaret for de pågældende veje i mange år, og i al den tid har antallet af huller stort set været konstant og da vi ikke har tænkt at ændre politik på det område i årene fremover, vil en fredning af grusvejene på Fur ikke betyde nogen ændring i dagligdagen for furboerne”, lyder det trøstende fra rådhuset i Skive.
På Fur er man nu gået i tænkeboks. Hvad er op og hvad er ned i denne sag?

Til toppen