Menu

Generalforsamling i Fur Tennisklub

Generalforsamling i Fur Tennisklub

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00  afholder Fur Tennisklub generalforsamling på Boagervej 3.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent,
2. Bestyrelsens beretning.
3a. Forelæggelse af de reviderede regnskab.
3b. Forelæggelser af budgetter, herunder forslag om kontingentets størrelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Sæson 2018
6. Valg af bestyrelse. På valg er Knud Peder Jensen, Alek Krylow og John Larsen
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Til toppen