Logo
Udskriv denne side

Furs folketal stiger igen

Furs folketal stiger igen

Fur tiltrækker tilflyttere som aldrig nogensinde før og folketallet stiger

”Furs folketal er steget”. Sådan lød overskriften sidste år, da der blev gjort status over indbyggertallet på Fur. I år kan titlen passende være: ”Furs folketal stiger igen”.

Hvert år i januar bestiller en museumsinspektør på Fur Museum et udtræk fra folkeregisteret. I år var det med særlig spænding, at regnearket blev åbnet. Fur er nemlig med i tilflytterprojektet KEFUR , og havde i oktober et Træf Fur for at tiltrække nye tilflyttere.
Mon stigningen fra 2016 ville fortsætte i 17?

I løbet af 2017 døde der dobbelt så mange som i 16, så det talte imod en stigning. Ville det mon i stedet være et fald?
Svaret kom i bunden af regnearket, hvor sidste række var indbygger nr. 799. Al tvivl blev ryddet til side. Det er en stigning på hele 35 i forhold til 1. januar 2017. Det er den største stigning nogensinde på et enkelt år i øens nyere historie.

Vi må grave dybere i tallene for at forstå, hvad der skete i 2017.

I løbet af året blev der født 4 børn på Fur, og 16 personer døde. Det giver et fødselsunderskud på 12. Når folketallet ikke faldt med 12, men steg med 35, må der have været en nettotilflytning på hele 47 personer. Netto betyder, at fraflytterne er modregnet. En nettotilflytning på 47 er nærmest en fordobling af den hidtidige tilflytterrekord, der er godt 20 år gammel.

Med så usædvanlig kraftig tilflytning fik museumsmanden lyst til at gennemgå hele regnearket, for at få det faktiske antal tilflyttere, der kom til Fur i løbet af 2017. Tallet er 54

Og de 54 nye tilflyttere kan passende bruges til at ramme en pæl gennem den forestilling, at det kun er folkepensionister, der flytter til. Tilflytterne fordeler sig sådan:
3 børn fra 0-9 år.
8 unge fra 10-19.
9 fra 20-29
3 fra 30-39
3 fra 40-49
14 fra 50-59
13 fra 60-69
0 fra 70-79
1 fra 80-89

Samlet set udgør børn, unge og forældre mere end halvdelen af tilflytterne. Tilflytterne sænker gennemsnitsalderen på Fur. Man kan naturligvis også flytte til, når børnene er flyttet hjemmefra og efterlønnen åbner nye muligheder. Alle er velkomne. Nogle af tilflytterne har overtaget eksisterende virksomheder (cafe og kro) og andre har skabt nye virksomheder (regnskabsservice og translatør).

I 2016 steg Furs folketal for første gang i mange år. Der blev manet til besindighed, for et enkelt år med stigning er ikke tegn på, at udviklingen er vendt. Nu har vi så haft to år med stigning og endda den kraftigste tilflytning nogensinde. Er der mon ved at tegne sig en tendens, der vil fortsætte i 2018? Svaret får vi, når resultatet kan gøres op januar 2019.


 
Senest ændretMandag, 26 februar 2018 21:25
furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.