Menu

Kontaktrådets generalforsamling på Fur Ældrecenter

Kontaktrådets generalforsamling på Fur Ældrecenter

Onsdag eftermiddag en 7. februar afholdt Fur Ældrecenters Kontaktråd sin årlige generalforsamling, med er rimelig godt fremmøde.

Generalforsamlingen startede med, at formanden Margit Mortensen bød forsamlingen velkommen, og derefter blev Gerda Dahlsgård valgt som ordstyrer.
Næste punkt var at. formanden Margit Mortensen aflagde sin beretning, og hun fortalte om alle de begivenheder. der havde fundet sted det sidste år. og det var ikke så lidt, bankospil, forsk. kontaktrådsmøder, temadag i Roslev, frivillighedsfest i Glyngøre og julefrokost i spisesalen.

Herefter oplæste kassereren Egon Rasmussen regnskabet. som så rigtig fornuftigt ud.
Der var ingen indkomne forslag. og det hele blev godkendt.

Herefter havde vi valg til bestyrelsen. hvor Margit og Ellen var på valg og blev genvalgt.
Der manglede to. og så blev Grethe Kragelund og Anette Jensen vagt ind. så bestyrelsen nu består af: Margit Mortensen, Ellen Johannesen, Egon Rasmussen, Elin Krabbe Poulsen, Grethe Kragelund, Annete Jensen, Inga Jeppesen, Lone Johannesen, og Erik Th. Nielsen.

Efter overstået generalforsamling fik vi vores kaffe med dejlig kringle og flødeskumslagkage, det var bare guf.

Sidste punkt på programmet var, at Per Mouritsen fra Roslev der er medlem af Skive Kommunes ældreråd gav os en orientering om. hvad der sker inden for Kommunen på ældreområdet. og holder øje med .hvad  kommunen fremkommer med af nye ideer. og går imod dem hvis de er helt tossede, så vi er helt klar over. ældrerådet har sin berettigelse.


Til toppen