Menu

Referat af bestyrelsesmøde i Fursund Turistforening den 28. november 2017

Afbud: Anne Marie Kristensen
Yderligere fraværende: Ea Fuur
 
1.
Jørgen orienterede om Furklyngens arbejde med vægt på ”Jul på Fur” samt forberedelse til messe i Herning i februar.
Der er 8 aktører tilmeldt til messen.
Der indkaldes til fællesmøde i januar, dette møde erstatter tidligere evalueringsmøde. Der er husstandsomdelt en brochure i forbindelse med Jul på Fur den 3. december. Vi er selv stolte af den og har fået ros for den
 
2.
Referat fra sidste møde godkendt
 
3.
Kate gennemgik økonomien. Se bilag.
 
4.
Der er lavet revideret kontrakt men Vagn og Kate
 
5.
Næste møde: Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 10.00
Generalforsamling: Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00
 
6.
Åbningstider 2018:
6 dage/uge fra 23.marts – 31. oktober
Vi arbejder på en løsning, så man også på en søndag kan leje en cykel og få udleveret foldere fra synlig stander.
Økonomien tillader ikke, at der er betjening alle 7 dage i lavsæsonen, som der er i alle skoleferier og i august.
Se yderligere annoncering.
 
Til toppen