Logo
Udskriv denne side

Industriservice Fur

Industriservice Fur

På Fur er der hele 153 registrerede cvr-numre. De dækker over store og små virksomheder, butikker med mere. Af dem har 42 firmaportrætter på FurNyt og er således med til at støtte, at øen har en hjemmeside.  Og nu er kommet endnu et firma med i den gruppe, nemlig Industriservice Fur.

Et firma som mange på Fur måske ikke kender eksistensen af, men som ikke desto mindre har været på øen siden 2006 og som har rødder tilbage til 1970erne.  
I 1970erne var det fremstilling og opsætning af udmugningsanlæg, men i takt med at landbruget har gennemgået en radikal forandring er hovedvægten flyttet over på industrien og større landbrug. Arbejdet med udmugningsanlæggene er erstattet med opsætning af tørrerier, transport og bearbejdning af korn og foder.
For at høre alt dette er den udsendte taget på besøg hos sin nabo på Boagervej 5, Kurt Ladegaard. Det er nemlig her firmaet har til huse. Sønnen Morten, der hører til den fastestab, er også hjemme.

Grunden til, at firmaet ikke er særlig kendt på Fur er nok, fortæller Kurt over kaffen, at næsten alt arbejde ligger uden for Fur.  Tilmed er arbejdspladsen ofte uden for Danmark. Blandt andet i Trondheim og Stavanger i Norge har firmaet haft meget arbejde. Men også i Sverige og Tyskland har firmaet haft opgaver. En stor del af arbejdet består i at opstille og servicere store anlæg til transport og bearbejdning af foderstoffer og træpiller. Men alt smedearbejde udføres og gennem årene har arbejdet spændt lige fra de store foderstofanlæg til at lave gelændere i en boligforening i København og rulleklyds til en isbryder.

Arbejdsstyrken består af en kreds af håndværkere, der alle er selvstændige. Det betyder, at det er enkelt at hyre folk, når et arbejde skal udføres, siger Kurt.  
Sønnen Morten, der blev udlært som smed på Damolin i 2009, har i perioder været fast mand i Norge sammen med 2-3 andre. Når arbejdet ligger langt fra Fur er det nødvendigt at overnatte ude. Derfor forsøger man at holde en 4 dags arbejdsuge.

Firmaet har som nævnt rødder tilbage til 1970erne, hvor Kurt Ladegaard drev Fur Maskinforretning. 
I dag er vores hovedbeskæftigelse primært industrien og større landbrug, hvor vi har lang erfaring i salg, opsætning og service af bl.a. tørrerier, transport og bearbejdning af korn og foder, fortæller Kurt.

På gården på Boagervej 5 er der indrettet værksted i den tidligere ladebygning. Men ellers er det servicebilerne og værkstederne der, hvor man arbejder, der benyttes, når der arbejdes ude.

I laden står også en stor mejetærsker og diverse landbrugsredskaber. Industriservice Fur udfører nemlig også markarbejde, ligesom der hører et større landbrugsareal til gården. Det er især en anden søn, Klaus, der står for den del.

”Vi regner med, at vi har fundet en form, der gør at Industriservice Fur kan fortsætte ud i fremtiden, siger Kurt.
Vil du vide mere om Industriservice Fur, så klik ind på firmaportrættet på FurNyt https://www.furnyt.dk/index.php?option=com_k2&view=item&id=6341:industriservice-fur&Itemid=808 eller på www.industriservicefur.dk.


1. Opbygning af Roller Mill Aarhus Havn

2. Ny redler til indtransport af korn i Boulstrup


3. Montering af ærterenser i Stavanger


4. Renovering af pillepresser i Sverige


5. Kurt Ladegaard og Morten Ladegaard

 

furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.