Menu

Nikolai Frøkjær​-​Jensen underhold​t​på ​Fur ​Ældrecenter

Nikolai Frøkjær​-​Jensen underhold​t​på ​Fur ​Ældrecenter

Mandag eftermiddag d​en ​13​. ​november havde vi en fornøjelig eftermiddag i Venneforeningen i ældrecenterets spisesal, idet Nikolai Frøkjær​-​Jensen fortalte en spændende beretning for os om sit liv, da han var udsendt som leder for Luthersk Missions seminarium i Hong Kong fra 1994 -2006, hvor han havde ansvaret for uddannelse af præster fra mange forskellige lande i Asien og Mellemøsten.

Der er 100 millioner kristne i Kina, og den Lutherske kirke er den største i Indonesien, og Sumatra. Der meget krig mellem muslimer og kristne, men det er ved at aftage, men han rejser stadig derned 2 gange og året for at følge udviklingen, så han har haft et meget spændende liv.

Han trådte sine barnesko her på Fur, som søn af vores daværende præst Flemming Frøkjær​-​Jensen.

Efter sin hjemkomst fra Hong Kong i 2006, blev han sognepræst i Durup Tøndering og Nautrup, og nu er han på vej derfra, idet han har fået embede som sognepræst i Eritsø ved Fredericia.

Vi indledte med at synge: "Nu falmer skoven trindt om land", og sluttede med,:"Dybt hælder året i sin gang".

Det var en god eftermiddag.


Til toppen