Menu

Dagli'B​rugsens generalforsamling og 100 års jubilæum

Dagli'B​rugsens generalforsamling og 100 års jubilæum

Der var lagt op til den helt store festivisitats da daglibrugsen holdt sin årlige generalforsaming fredag d ​en​ 21. april, og da der samtidig var 100 års jubilæum, blev der rigtig gjort noget ud af det, og derfor blev festen afholdt i et stort telt på Bryghuset, som blev fyldt helt op.

Da vi ankom stod brugsens bestyrelse og bød os velkommen, og så indledtes generalforsamlingen med, at Henning funder blev valgt som ordstyrer, hvorefter han gav ordet til formanden , Lars lykke, som gav en redegørelse for årets begivenheder, og herefter læste uddeleren Svend Åge Jacobsen regnskabet op, som var en lille smule dårligere end året før, men dog tilfredsstillende
Ved bestyrelsesvalget blev de alle genvalgt.

Nu skulle vi så i gang med fortæringen, som var noget så flot og fint, så ikke engang de dyreste luksushoteller kunne g ​ø​ re det bedre, og der manglede heller ikke drikkevarer, men uheldigvig stormede det så kraftigt, at man frøs,og vi var også bange for at teltet skulle blæse ned over os, og måtte repareres med ekstra forstærkning, men det var der jo ingen der kunne holde for, så langt hen i april måned, men elleres var det en god fest.
Der blev også serveret meget højt musik, som undskyld jeg siger det, ikke faldt i min smag, og der for forlod jeg festen, da jeg havde fået et stykke af den pragtfulde islagkage, der blev serveret.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen