Menu

Skolebestyrelsen - 20080529

  • Skrevet af 

Referat fra Skolebestyrelsesmødet ved Fursund Skole - 20080529 

Dagsorden til skolebestyrelsesmødet onsdag den 29. maj 2008 kl. 19.00 – 21.00 på Selde skole

Forslag til pkt. SB

1. Meddelelser
a. Kontoret – fagfordeling, valgfag, kompasset, ringetider – kort orientering
b. Pæd.råd   elevplaner og valgfag drøftet
c. Nyt fra SB – nyt om ledelsessituationen
d. Nyt fra SFO/USFO CL konstitueret som leder af USFO
e. Referat fra kurser/møder  intet
f. Elevråd  midler tildelt fra elevrådspulje
g. Andet  skolepatruljen ønskes bevaret i kommende skoleår og herefter tages det op til drøftelse i skolebestyrelsen. Muligt at kontakte DTL for demonstration af lastbiler i trafikke.

2. Høringssvar vedrørende overbygningsstrukturen – udkast vedlagt som bilag. Rettelser foretaget på mødet – endelig svar sendt til medlemmerne af bestyrelsen næste morgen

3. Værdigrundlag (drøftelser i mindre grupper) Udsat endnu en gang

4. Oplæg til opbygning af ny hjemmeside – råskitse præsenteres på mødet præsenteret på mødet

5. lejrskoler – planer for næste skoleår ok.

Forplejning denne gang: Marianne Laursen tak for lækkert hjemmebag til Marianne og til Stephan for citronhalvmåne.

lærer / elevsituationen


Bobleliste til kommende møder:
Repræsentanter til de forskellige klasser
Udeskole – oplæg fremlægges i juni måned
Logo
Udformning af den nye skoles principper/retningslinjer/politikker – koordinering af hvad vi har nu (1. behandling)
madordning

 

Senest ændretSøndag, 17 januar 2010 15:20
Til toppen