Menu

Menighedsmøde på Regitzetsminde

Menighedsmøde på Regitzetsminde

Mandag aften d ​en​ 21 ​. ​ marts havde menighedsrådet kaldt til møde på Regitzetsminde med emnet:" Diakoni". Hvordan opfatter vi det, og hvad betydning har det for os?.
Det kom der et godt og inspirerende aften ud af.

Mødet startede med, at formanden Knud Erik Lykke bød forsamlingen hjertelig velkommen, og efter at have sunget: "Jeg elsker den brogede verden", fortalte han lidt om, hvad der sker i menighedsrådet, og det nye menighedsråd havde kostitueret sig med Knud Erik som formand, Stefan Frøkjær Jensen som næstformand, Tina Bro som kasserer, Morten H. Olsen som kirkeværge, Kjeld Rasmussen som kontaktperson og Anette jensen som sekretær.
Der er nedsat følgende udvalg: "Økonomiudvalg, Kirkegårdsudvalg ,Kirkeblads redaktion, og Pr udvalg samt arngementsudvalg".
Herefter fortalte sognepræst Claus OlsenLidt om de mange møder der bliver afholdt året rundt, og lidt om renoveringen af præstegården som løb op i 4,1 million kr.,men så er det også flot.

Herefter fortalte Jytte Bjerregård om et projekt, som hun stod for at oprette med titlen: "Kirken på landet ​"​ , det er en slags lytterrunde, hvor folk kunne give deres mening om kirkelivet.

Herefter fik vi et rigtig godt og velinspireret foredrag af forstanderen for Diakonhøjskolen i Århus, Jens Majbom Pedersn ,som berørte alle aspekter om Diakoni som betyder tjeneste.
Han gav os et vældig godt indblik i, hvad det står for, og om vi stadig har brug for det, og det kom så tydeligt frem i en debat efter kaffen, at det har vi i rigt mål,
til kaffen fik vi kringle og flot lagkage.

Claus Olsen sluttede en rigtig god og vellykken aften for os, med til sidst at synge: "Sig månen langsom hæver"


 

Til toppen