Menu

Skolebestyrelsen - 20090218

  • Skrevet af 

Referat fra Skolebestyrelsesmødet ved Fursund Skole - 20090218

REFERAT

Skolebestyrelsesmøde d. 18. februar kl.17.00 19.00 på undervisningssted Fur Skole.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
  1: Dagsorden godkendt
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  2: Referat godkendt

3. Orientering om nyt lovkrav om bespisning i daginstitutioner fra år 2010.
Bilag.
         Charlotte -  15. min.
  3: Der undersøges forskellige muligheder for evt. at indføre en
      fælles madordning for børnehaven og skolen.
     Charlotte sender høringssvar.

4. Orientering om møde med Glyngøre Skole, VIA og Skive Kommune ang.
udeskole.
                      Michael -  10.min.
  4: Orientering fra mødet. Glyngøre ikke endelig afklaret omkring deres       deltagelse. Dr blev drøftet et evt. fælles projekt med Esskov        Grundejerforening. Såfremt vi indgår i projektet, skal der foreligge
      en skriftlig samarbejdsaftale.
  
5. Budgetopfølgning.
Ole  -   10.min.
 5: Gennemgang af foreløbigt budget og regnskab.
     Når endelige tal foreligger fremsendes det til bestyrelsen.

Fursund Skole: en drøftelse af muligheder og begrænsninger i samarbejdet
                                                     imellem undervisningsstederne Fur Skole og Selde Skole.
            Endvidere en belysning af , hvad er igangsat og hvad planlægges.
       Jesper og Gert  - 60. min

                                            -    lærersamarbejde
                                            -   aktivitetssamarbejde
                                             -  faglig sparring
               -økonomi
          - værdi sæt / kulturer
          - m.m.

                      Hvilket billede danner der sig af Fursund Skole ved at se nogle år frem i tiden??
     
                              - manglende overbygning
           - udeskole
           - naturskole
           - ekstra lokaler
           - U/SFO
          -  samlæsning
           -  m.m. 
  6: En uformel drøftelse om resultaterne indtil nu, og hvordan kunne vi
      forestille at fremtiden ser ud for de 2 undervisningssteder.
      Der blev ikke truffet beslutninger, men det forventes at der ved        planlægning af næste skoleår, skemalægges uger / dage der muliggør
     et samarbejde mellem klasserne.
 
Efterretninger:  15. min.

Formand.
Ledelse
U/SFO
Elevråd.
       Bobleliste til kommende møder:
      Værdigrundlag
      Udformning af skolens principper / retningslinjer  / politikker – koordinering af
                           hvad vi har nu.
      Madordning – køkken – kantine.
     Klubaktivitet for de større børn.
    Brug af mobiltelefon i undervisningen – SMS orienteringsløb , GPS i matematik,
                        geocoahing og motion.

   8.      Evt.

 

Senest ændretSøndag, 17 januar 2010 15:13
Til toppen