Menu

Skolebestyrelsen - 20081117

  • Skrevet af 

Referat fra Skolebestyrelsesmødet ved Fursund Skole - 20081117

Referat - skolebestyrelsesmøde ved Fursund Skole
mandag d. 17.11.08 på Fur kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
         Pkt. 4a tilføjet
2. Godkendelse af referat fra sidste skolebestyrelsesmøde.
 Referat godkendt uden yderligere kommentarer
3. Meddelelser
Kontoret.
 Spirende samarbejde med Selde Børnehave.
 Hurtig og positiv behandling fra PPR 
 Ungdomsklub startet d.d. i sognegården i Selde
 Hjemmeside udvikles løbende
 Mæglerkontrakt vedr. rengøring opsagt.
 Gert afholder samtaler med alle medarbejdere i den nærmeste tid.
Pædagogisk råd:
 Ikke noget nyt
Nyt fra elevrådet:
Selde afdeling ikke noget nyt.
 Fur afd. arbejder med indretning af hyggerum, bordfodboldsturnering,  indkøb af nye spil, opsætning af bordtennis.
Nyt fra SFO/ U-SFO:
 Charlotte med i samtaler i 0 klasse på skolerne
 Der skal være møde vedr. pasning i ferie.
Nyt fra skolebestyrelsen:
 SKB ønsker et punkt på dagsordenen vedr. opsamling på forældremøder.
Referater fra kurser og møder:
 Intet
Andet.
 Intet

4. Status i forhold til arbejdet med Udeskole.
       Der er fremkommet forslag til handleplan fra VIA
      Fagdagene i foråret er planlagt brugt til udeskole. 

     4.a  Høringssvar vedr. resurser til børn med særlig behov.
 Vi anbefaler af resurserne tildeles efter behov.
 De ekstra resurser der er brug for, bør ikke hentes indenfor eksisterende  rammer. 
   

 


 5. Drøftelse af samlet alkoholpolitik for Fursund Skole
 Enighed om, at der bør være fælles retningslinjer for de to  undervisningssteder.
 Forskellige holdninger til de fælles retningslinjer.
 Ledelsen udarbejder forslag til fælles alkoholpolitik, til næste ordinære  SKB møde.

     6. Vurdering og drøftelse af debatoplæg omkring ny overbygningsstruktur i Skive
         Kommune.
 Drøftelse af de 3 muligheder som p.t. er i spil.
 Ekstra SKB møde den 01.12 fra klokken 17-19 i Selde, med dette ene  punkt på dagsordenen. Det forventes at kommunens oplæg til den  endelige overbygningsstruktur, er klar til denne dag, ellers flyttes mødet.
     7. Lærer / elevsituationen.
 Orientering fra ledelsen omkring lærer / elevsituation.
 Det blev under dette punkt besluttet, at Fur U-SFO holder lukket mellem  jul og nytår, i lighed med andre institutioner i kommunen.
8. Fastlæggelse af datoer for kommende møder. ( Bilag udleveres på mødet)
 Bilag ikke færdig, udleveres på næste møde.
9.  Evt.
 Intet

 

Senest ændretSøndag, 17 januar 2010 15:16
Til toppen