Menu

Skolebestyrelsen - 20090819

  • Skrevet af 

Referat fra Skolebestyrelsesmødet ved Fursund Skole - 20090819

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 19. 08.2009 kl. 17.15 på Fur afd.

 

Opsamling ved færgen kl. 16.50.

Dagsorden:  Referat.

 

1. Godkendelse af sidste mødes referat. OK

 

2. Godkendelse af referat. OK

2.a principper for mobbestrategi. :Drøftes på næste møde.

2.b Orientering fra ledelsen.:

Peter Mygin kommer og holder foredrag om unge og vold for både Breum og Fursund Skole.

Alle elever inviteret i Cirkus Charlie på fredag d. 21. aug. kl. 10.00

Der er møde om forflyttelse af lærere næste skoleår d. 8. sept.

Der er givet information om forholdsregler i tilfælde af svineinfluenza.

Elevrådene har købt ting til eleverne for puljen de fik fra kommunen.

 

 

3. Orientering om børnehusprocessen på Fur                          v/Jesper

Bestyrelsen betragter situationen med stor alvor. Bestyrelsen afventer det politiske udvalgs stillingtagen i september, før der træffes beslutninger om tiltag på området.

 

 

4. Begyndende planlægning til skolebestyrelsesvalg til efteråret.                  v/Gert/Jesper

    Hvem er på valg?

Afventer retningslinjer for valg til skolebestyrelserne fra Skive Kommune.

Gert orienterede om at alle i princippet er på valg. Der bør til næste møde ligge en afklaring fra det enkelte medlem om hvem der ønsker at fortsætte i bestyrelsen og hvem der ønsker at være på valg.

 

5. En generel orientering om:

    - det kommende skoleår

    - forældresamarbejdet

    - fagfordeling

    - afslutning af sidste skoleår

9. kl. havde en fin demissionsfest i Selde med stor tilslutning. En festlig aften. Skemaer og fagfordeling var på plads før ferien. Mange medarbejdere på AKT kursus her i efteråret.

I Selde er der p.t. mange svære familiesager som kræver stor opmærksomhed.

En god og positiv start på skoleåret i både Selde og på Fur. God og positiv forældrekontakt.

 

6. Orientering om skolens økonomi.                                       v/Ole

Ole orienterede om økonomien i USFO, Fur afdelingen og Selde afdelingen.

 

7. Evt. Alle medlemmer af skolebestyrelsen blev tilknyttet en klasse. Det forventes at lærerne tager kontakt til skolebestyrelsesmedlemmet før forældremødet og aftaler dagsorden. Gert og Inga gør lærerne opmærksomme på dette. Oversigt over rep. i klasserne sendes ud til alle.

 

Inga sender datoer til Ole og Jesper om hvornår Karen Barfod er i Selde og Glyngøre og afholder udeskolekursus, med henblik på at lave en aften hvor skolebestyrelsen aflægger deres årsberetning og hvor Karen Barfod fortæller om udeskolen.

 

 

8. Næste møde:  Næste møde afholdes umiddelbart efter mødet i det politiske udvalg.

 

Referent Inga Emborg

 

Gert/ Jesper

 

Senest ændretSøndag, 17 januar 2010 15:07
Til toppen