Menu

Holger Lundgård underhold​t​ på Fur ​Ældrecente​r​

Holger Lundgård underhold​t​ på Fur ​Ældrecente​r​

Mandag eftermiddag d ​en 6. ​ februar havde vi en skøn eftermiddag i ​V​enneforeningen i ældrecenterets spisesal, da Holger Lundgård fortalte gamle sjove egnshistorier fra Fur, og der er nok ingen nulevende furboere, der ved så meget om Furs historier, som han gør.

Han fortalte om, hvordan Fur i fortiden havde været underlagt øvrigheden, og på et tidspunkt blevet selvstændigt, og der havde han noget interessant materiale som Thomas Klode havde skrevet en bog om, til Fur Sparekasses 75 års jubilæum i 1908.
Dengang var der 300 små gårde, hvoraf han omtalte Nr. Lundgård og Sdr. Lundgård som de største. De fleste små gårdejer havde bare nogle få tdr. land og en enkelt ko og 1 gris, hvorfor de måtte drive fiskeri ved siden af, men den sociale nød var stor, da mange drak deres fortjeneste op

Der skete så en stor forandring i 1897, da lærer Andreasen kom til Fur, Og der opstod en gennemgribende vækkelse.

Han fortelte om en hesteforsikring, som hans svigerfar Ejvind Linde Nielsen var formand for, men som blev ophævet, da alle gårdejerne fik traktor i stedet for heste.
Efter at have fortalt spændende egnshistorier, fortalte han om sit eget spændende liv.
Han var født og opvokset på Nr. ​ ​ Lundgård, og blev ansat på Skamol, hvor han i en årrække var driftsleder, dernæst blev han ansat som graver ved Fur kirke, et job han havde i 15 år og var vældig glad for, dernæst blev han kirkesange og fungerer som sådan endnu, og har sunget i 26 forsk. kirker her på egnen.

Han fortalte nogle sjove minder fra sit liv i kirkens tjeneste, og læste til sidst et ret ukendt men fint digt op af Jeppe Aakjær, som han havde skrevet i 1908
Han læste også et sjovt digt op, som Marie Villadsen havde skrevet til borgmesteren i 197o. Magne Breiner Jensen og​ Rasmus Henrik Kruse blev også omtalt.

Det var en rigtig spændende eftermiddag, som Holger fortjener stor tak for.


Til toppen