Menu

Livet på Beddingen...

  • Skrevet af 
Livet på Beddingen...

​Olly Ekstrand fortsætter sin beretning om livet på Fur Skibs- og Bådbyggeri:

Berta fra Glyngøre er en ældre dame og er nu så meget oppe i årene at hun skal have lidt hjælp, 84 år gammel, så kan det jo godt være på sin plads med en hjælpende hånd.
Heldigvis har Berta nogle ildsjæle der bekymrer sig om hendes ve og vel og derfor kan vi i denne tid møde den dejlige dame på beddingen.

Da jeg aflagde besøg hos hende, mødte jeg Frits Sørensen der var i fuld gang med arbejdet. Han skal selvfølgelig ikke gøre arbejdet selv, også her er der brug for Niels Harborgs ekspertise og Niels er bestemt ikke er ked af trængselen på beddingen.

Frits Sørensen fortæller at ham og hans hustru var “ankermænd” da Berta blev købt til FDF og siden er der blevet brugt mange timer på damen.
Idag er Frits’s opgaver, de daglige praktiske ting omkring Berta og derudover bestrider han kasserer jobbet, herunder fondsansøgninger.

Netop fondsansøgninger er en vigtig del af Berta’s værftsbesøg, det er ikke helt billigt og her har ildsjælene bag Berta været så heldige at Spar Vest fonden har set velvilligt på deres ansøgning og bevilliget et beløb der gør det muligt at få udført det der er nødvendigt i denne omgang, det er jo sådan at , der altid vilvære brug for vedligehold og ekstra reperationer på det gamle skib.
Frits nævner at også Skive kommune har set velvilligt på projektet og bevilliget et beløb.

Olly


Frits Sørensen har sendt følgende facts om Berta.

Ekstra nødvendigt vedligehold af kredsens sejlførende kutter, BERTA, så hun fortsat er sødygtig.
Dermed kan vi fortsat give børn og unge en oplevelse og en udfordring, nemlig det at være sammen og arbejde sammen, om at sejle et sejlskib, både på: aften- dag- weekend- og ugetogter.
FDF Glyngøre er en økonomisk selvstændig kreds under Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Sejladsaktiviteterne, som vi nu har gennemført i 28 år, heraf de sidste 21 år med BERTA, er et supplement til det ’normale’ landbaseret FDF-arbejde, og et ekstra tilbud til børn og unge, overvejende fra 11-12 år og opefter. Alle ledere i FDF Glyngøre arbejder naturligvis frivilligt og ulønnet.
Pr. 31.12.15 har vi indberettet i alt 48 medlemmer i FDF Glyngøre. Årligt kontingent udgør kr. 650.
BERTA er bygget i 1932, som fiskekutter, men var allerede ombygget til ’lystsejlads som en sejlførende kutter’, da FDF Glyngøre købte skibet i 1994. Ombord er der plads til at 9 personer kan overnatte. BERTA har sejlet mange togter og dermed mange sømil på Limfjorden, Kattegat, Det Sydfynske samt nogle sommerferie uger i den Svenske skærgård.
​ ​ BERTA har været et meget stort aktiv for FDF Glyngøre i de forløbne år. Mange, rigtig mange, børn og unge har været gaster ombord, og har prøvet kræfter og udfordret sig selv med det at være sammen med skibets øvrige gaster, om at sejle et gammelt træskib, på aften-, dag-, weekend- og ugetogter.
Det er dette aktiv vi ønsker at bibeholde og videreføre til glæde og gavn for de sejlende børn og unge i FDF Glyngøre.
​ ​ Det forestående vedligehold er på ingen måde uventet og skyldes ej heller tidligere manglende vedligehold, men er en naturlig følge af skibets alder, 84 år, samt den daglige kontakt med saltvand. ​ ​ Vedligeholdet omfatter:
· Udskiftning af ca. 10 m lønning (dele af den vandrette planke øverst på skibssiden)
· Udskiftning af ca. 20 m planker i stævnen. Øverste planke under dækket.
· Udskiftning af vanter og stag. Stålwirer der blandt andet støtter masten
Overslag på nye rustfri vanter og stag udgør i alt 9.500 kr. incl. moms.
Altså i alt anslåede ekstra nødvendige vedligeholdelsesomkostninger på 84.500 kr.


Til toppen