Menu

Bestyrelsesmøde referat Fursund Turistforeing - 24. januar 2017

Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 24. januar 2017 på kontoret, Stenøre 10. Brian fraværende pga. sygdom

1. Sidste mødes referat
Godkendt og underskrevet

2. Generalforsamling
Vedtægtsændringer ikke nødvendigt.
Bestyrelsen konstituerer sig fremover med formand, næstformand og kasserer.
Der skal fremover være et fast punkt på bestyrelsesmøder, hvor den aktuelle
økonomiske status fremlægges.
På valg til generalforsamlingen er:
Knud Erik Lykke
Troels Madsen
Jens Jensen
Ingen af de 3 modtager genvalg.

3. Budget + regnskab
3.1 Der anskaffes nyt skab til sommerhusnøgler
3.2 Der er afsat et beløb til nyanskaffelser af cykler. Der skal ske en løbende
udskiftning.
3.3 Betalingsterminal anskaffes før sæsonstart
3.4 Bagatelgrænse til orientering
I den husstandsomdelte pose med brochuremateriale vedlægges skrivelse med
kontonummer og opfordring til at indmelde sig i Turistforeningen.

4. Status på kontoret/Kommende sæson
Udsat til næste møde

5. Dato for næste møde
Forberedelse pr. mail
Der holdes et møde en time forud for generalforsamlingen den 16. marts 2017

6. Eventuelt
Fur Camping og Fur Bryghus deltager i messen Ferie for alle i Herning 24. – 26.
februar 2017
De modtager gerne hjælp til bemanding af standen.

Senest ændretLørdag, 11 februar 2017 19:34
Til toppen