Menu

Fur Menighedsråd har konstitueret sig

Fur Menighedsråd har konstitueret sig

Ved menighedsrådsmødet den 22. november 2016 har Fur Menighedsråd

Fur Menighedsråd har konstitueret sig som følger:
Knud Erik Lykke, formand
Stefan Frøkjær-Jensen, næstformand
Tina Dam Andreasen Bro, kasserer
Keld Bjarne Rasmussen, kontaktperson
Morten Holmgaard Olesen, kirkeværge
Annette Jensen, sekretær (medarbejder repræsentant)

Forinden havde det gamle råd holdt sit sidste møde og de nye og gamle kunne hilse på og hilse af med hinanden. Ved den lejlighed blev der taget et fællesbillede:

Fra venstre er det: Knud Peder Jensen (afgående medlem), Knud Erik Lykke, Tina Dam Andreasen (nyvalgt medlem), Annette Jensen (medarbejdervalgt), Stefan Frøkjær-Jensen, Anne Marie Hansen (afgående medlem), Keld Rasmussen (nyvalgt medlem, Morten Holmgaard Olesen (nyvalgt medlem), Niels Sohn (afgående medlem) og sognepræst Claus Henry Olsen.

Til toppen