Menu

Åbent Hus i Præstegården på Fur

Åbent Hus i Præstegården på Fur

Fredag den 4. november blev den nyrenoverede præstegård og konfirmandstue på Fur vist frem ved et åbent hus arrangement.  Omkring 100 benyttede sig af muligheden for at se resultatet af de godt otte måneders ombygning. Præstegården fremstår i dag i det ydre, som da den blev bygget for omkring 110 år siden, mens det indre er blevet moderniseret efter nutidens krav.

Konfirmandstuen er ligeledes blevet istandsat. En garage i enden af bygningen er blevet inddraget til kontor og handicaptoilet.

Formand for menighedsrådet Anne Marie Hansen bød velkommen og glædede sig over, at så mange var mødt op. Hun tog det som et tegn på, at præstegård og konfirmandstue var hele øens ejerskab. Hun glædede sig også over, at man ved at renovere præstegården havde bevaret det kulturlandskab med tre præstegårde side om side, der repræsenterer hver deres tidsalder. Tak lød det også til arkitekt Andreas Ravn og tømmermester Per Christensen, der sammen har stået for byggeriet.

Blandt talerne var provst Susan Aaen, der sammen med provstiudvalget har været med til at bevilge pengene til ombygningen. Hun glædede sig. Præstegården havde nemlig ved adskillige provstesyn fået prædikatet ”den dårligste præstegård” i hele Viborg Stift. Dette var der nu rådet bod på. Det glædede også provsten, at konfirmandstuen var kommet med i renoveringen, og at det hele havde holdt sig inden for budgettet.


 

Til toppen