Menu

Referat fra FFF møde d. 8.6.2016

Her kan du læse, hvad der skete på seneste møde i Furs Forenede Foreninger.
Tilstede: bådlaug, Jørgen, Fur Kunst, Birgitte og Connie, Læseforeningen, Anne-Lise og Dot, støtteforeningen til Fur Muserum, Otto og John B, Tennis, Knud Peder, Kasser Hans Jørn, Sogneforeningen, Laurs og Birgit
Afbud fra Olly og Gunnar
Fravær fra havneforeningen.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsordenen; godkendt

1.    Optagelse af Fur Havneforening: Velkommen John B og Birgit afholder møde med havneforeningen d. 21.6. kl. 15.30 på havnekontoret.

2.    Årsregnskab 2015:
Rundsendt til alle, godkendt. Årets overskud kr. 12.174,- efter uddeling af 8.000 kr. pr. forening.

3.    Evaluering af stormødet d. 30.1.2016:
Et godt og udbytterigt møde, hvor arbejdsopgaverne blev jævnt fordelt mellem de forskellige foreninger. Der var en god holdånd. Tak for det.

4.    Evaluering af hjælperfesten 27.2. 2016
Det var en fin og flot fest. Tak til Kunstforeningen for det store arbejde med at arrangere festen.
Gode tilbagemeldinger fra flere af de tilflyttere som deltog, nogle er allerede begyndt i foreningerne.

5.    Konstituering:
Formand: John B Bertelsen
Næstformand: Birgit Ladefoged
Sekretær: Birgit Ladefoged
Kasserer: Hans Jørn Hybschmann. HJ er valgt uden for foreningen.

6.    Status for forberedelsen af FurRundt 2016:
FFF har fået en mobiltelefon, så vi kan have mobilpay fremover. Der skal laves tydelige skilte med dette rundt i barerne, evt. med logoet for mobilpay. Vi har ikke mobil pay på rastepladserne og i startboden. I år har vi både mobilpay og dankort, så må vi se om der er behov for begge dele.
Vi har stadig plads i Debel frostbox, og regner med at Gunnar har nøglen.
Vi gennemgik den foreløblige skitse som er sammenskrevet og runddelt efter stormødet d. 30.1.16.
Denne liste vil blive skrevet rent umiddelbart efter Fur rundt, så vi har de sidste opdateringer med.
Tovholders, Birgit, deadline er d. 1. 7. hvert år.  
Vi sletter den linje, hvor der står at hver forening skal stille med 2 personer til oprydning om søndagen. Fremover sørger den enkelte forening for det de tog frem fredag, at det også kommer retur om søndagen. Vi starter kl. 8.00 søndag morgen og husk vi er ikke færdige før alle er færdige om søndagen

7.    Næste møde: d. 30. juni 2016 kl. 19.00 på Fur Muserum.

8.    Evt.
- god grundlovsfest arrangeret af støtteforeningen og sogneforeningen.
- Højskoleprogrammet kommer snart
- Turistforeningen har givet en liste over sponsorer til bladet til Limfjorden Rundt. Hans Jørn har sendt regninger ud.
- stiftende generalforsamling i Kulturelsamråd i Skive på mandag d. 13.6. John og Troels tager til det.

Referent Birgit Ladefoged

Til toppen