Menu

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening den 14. juni 2016

Hos: Per Arne
Afbud: Peter

1. Underskrift af referat.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Meddelelser:
- Fur nyt (Conni): Der har været generalforsamling, hvor Knud Erik Lykke (fondene) takkede af som formand og en plads fra hhv. erhverv og sponsorer var ledig. Brian Bugge og Sigurd Egenæs blev valgt ind fra hhv. sponsorer og erhverv. Fondene har endnu ikke fundet en repræsentant. Siden er afholdt møde, hvor Jesper og Knud Peder var med og vi fik diskuteret FurNyts fremtidige platform – nyt møde i august.
Conni opdaterer Fur sogneforenings side på FurNyt.
-FFF (Laurs): Opgaver til Fur rundt: Birgit Ladefoged var med til mødet og vi startede med dette punkt, hvor vi fik præciseret opgaverne og kunne stille uddybende spørgsmål.
-Fur udviklingsråd (Per Arne): 2 større projekter, hvortil der søges EU-midler. ”Smagen af Danmark” (lokale fødevarenetværk) og Event omkring udvikling
-Ø- udvalget (Dorte): Punkter til næste møde:
Færgetakster: Fur Sogneforening har sendt forslag til kommunen, om en anden fordeling af midlerne, så der i stedet for 2 perioder med nedsat takst, laves to 14-dages perioder i hhv. april og oktober med gratis færge. Dette vil også lette arbejdet for færgeriet.
Mobilmaster: Der arbejdes stadig på tilladelser.
Vejene på Fur: Belægning.
Branden: Det ser noget bedre ud nu.
Rørene på Branden
Flygtninge til Fur
-Landsbyudvalget kreds 6 (Laurs): Der skal være møde med kommunen ang. de små samfund, datoen er uvis. John Bertelsen tager med, når det bliver.
- Sammenslutningen af danske småøer. Generalfors. på Venø.
Der var marked i værftet på havnen i Struer. Fur var repræsenteret med Fur Ø Gårdbutik, Fur Bryghus og musikere. Generalforsamlingen: Per Arne og Dorte deltog. Der blev bl.a. diskuteret færgetakster, Ø-pas og fremtidige indsatsområder.
- Innovation Fur (Erik): Vi kan ikke får kontakt til EnergiMidt, men Erik forsøger fortsat mhp. at få at vide hvordan det er gået og om projektet er afsluttet.
- Branden (Laurs): som ved Ø-udvalget

4. Fur ø – arena (Laurs): Den ser stadig pæn ud, Laurs har udført små-reparationer.

5. Hjemmeside/facebook: Erik og Peter arbejder videre.

6. Evt.: Per Arne tager med til møde i Legatudvalget hos Birgit. Laurs og Holger repræsenterede Fur Sogneforeningen på Grundlovsdag, som var et vellykket arrangement, med en god taler. Der er højskoledag den 24. september med 3 spændende foredragsholdere - emne: ”Det at være dansk”

7. Punkter til næste møde: -

8. Næste møde den 23. august 2016 hos Dorte.

Til toppen