Menu

Referat fra møde i FFF - 9. oktober 2008

  • Skrevet af 

Referat

Referat fra møde i FFF

Torsdag den 9. oktober 2008

Tilstede: ”Kom og vær med”; Ulla, Tennis; Knud Peder og John L, Spejder; Berit og Mette,
Bådlaug; Kirsten H og Olly, Museum; Kirsten S og John B, Læseforeningen; Ketty
Sogneforeningen; Birgit (referent)

Dagsorden:

1. Evaluering af Fur Rundt;
Udlejning af boder skal sættes i et bedre system,
Regnskab udleveret og gennemgået.
Bortset fra regnen, afvikles arrangementet fint.

2. Evaluering af Træskibssejladsen;
Fint arrangement, men problematisk med molen. Hvis der ikke findes en ordning med molen til næste år, risikere vi at arrangementet IKKE kommer til Fur.
Evaluering af træskibssejladsen i Nykøbing om 14 dage, Ulla og Olly tager af sted.
Evt. tænke på ”mere liv” på havnen om eftermiddagen.
HUSK at samarbejde med Skive om ansøgning fra kommunens kulturfond.
Ændring til næste år vedr. salg af madbilletter; de skal bestilles og betales v. tilmelding.

3. Koncert med Lars Lilholt d. 15. nov.;
Der mangler at blive solgt 20 billetter.
1 billet er holdt tilbage til hver forening.
Vi skal bruge folk til;
- at sætte stole op lørdag kl. 10.00
- indgang
- bar
- oprydning nat, 1 fra hver forening
- rengøring søndag

4. Hjælperfest d. 25. oktober 08;
FFF dækker bord kl. 10.00 lørdag
Panduro finder folk til at spille.
Mad leveres af Strandhotellet.
Ulla, Kirsten og Birgit finder sange til fællessang.

5. Fællesmøde vedr. FFF´s fremtidige struktur;
Der afholdes fællesmøde ONSDAG D. 19. NOVEMBER  for alle bestyrelsesmedlemmer i de foreninger som pt. er medlem af samarbejdsudvalget FFF.
Tilmelding senest d. 14. nov. derefter aftales sted.

6. Evt;
John B; der bliver pt. læst ca. 25.000 sider pr. mdr. på www.Furnyt.dk
HUSK at alle foreninger skal melde deres møder og aktiviteter ind på kalenderen på Furnyt.
Når alle melder ind, vil der fremkomme et mere farverigt og sigende billede af hvor mange og hvor forskellige aktiviteter Fur kan tilbyde.

Til toppen