Menu

Fursund Turistinformation Referat Bestyrelsesmøde d. 19/04 2016

Deltagere: Anette Dalsgaard, Jens Jensen, Knud Erik Lykke, Per Kristensen, Sigurd Egenæs, Anna Marie Christiansen, Troels Madsen, Inge Shee, Brian Pedersen og Heidi Gammel
Afbud: -
Referent: Brian Pedersen

1. Gennemgang af sidste mødes referat
Referatet blev gennemgået, der var ingen bemærkninger.

2. Evaluering af Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev gennemført i en positiv ånd.
Anette bød Per Kristensen fra Fur Bryghus velkommen i bestyrelsen.

3. Status på Østsallingklyngen
Jens orienterede:
I Østsalling vil Skive Kommune via et konsulentfirma arrangere en bustur.
Deltagere skal være aktører med betydning for turismen i området.
Ideen er at "gå i egen butik". Spørgeskemaer skal herefter udfyldes.
Resultatet = identetsudvikling/profil - vil blive præsenteret til august.
Der vil blive gennemført samme type tur for kommunens andre klynger, bl.a. også Fur.

4. Bemanding sæson 2016
Der arbejdes videre på at skaffe ekstra hjælp på kontoret i højsæsonen. Troels tilkendegav, at han godt kunne afsætte én dag om ugen på kontoret for at hjælpe Brian. Anette var ligeledes villig til at træde til, hvis det blev nødvendigt. KnudErik vil gerne hjælpe til med at dele brochurer ud på Branden i f m Museets arbejdende værksteder i højsæsonen.

5. Fremtidige mødedatoer
Følgende datoer blev vedtaget:
Tirsdag d. 21/6 – Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 4/10 – Evalueringsmøde
Tirsdag d. 8/11 – Bestyrelsesmøde

6. Eventuelt

6.1 Oversættelse af hjemmesiden
Sigurd: Ville gerne have en tidstermin for oversættelse af www.visitfur.dk.
Info: 5-7% af gæsterne kommer fra udlandet.
Bestyrelse foreslår som løsning en begrænsning af åbningstider uden for sæson.
F.eks. tidligere åbningstid, tidligere lukketid = arbejdsro til større opgaver.
Kontorets ansatte skal komme med et forslag.

6.2 Digitale infoskærme
Anette informerede:
7 digitale informationsskærme bliver monteret på øen inden højsæson.
Skærmene vil blive sat op kvit og frit, de skal dog være placeret indendørs og med kablet internetforbindelse. Endelige liste over placeringer kommer.

6.3 Cykler
Udskiftning af cykler, evt. anskaffelse af el-cykler. Udvidelse af cykelskur.
Erfaringer fra Morsø Turist vedr. el-cykler er undersøgt.
Udarbejdelse af budget til brug for ansøgning af midler til finansiering.

6.4 Infostanderne (pyloner) på Havnen og Branden
Knud Erik: Forslag til at foreninger ikke skal betale for annoncering.
Fremstilling af annoncerne skal betales.
Brian kontakter Anne-Marie desangående.

6.5 Sommerhuse
Heidi: Information om sommerhusudlejning. Evt. udvidelse af portefølje:
Via Sallingsiden. Jens Jensen vil hjælpe med kontakt til grunderejerforeningen i bl.a. Eskov Strandpark. Information om den nye sommerhusside. Alle huse kan findes både via www.visitfur.dk og www.fursommerhuse.dk.
Ros til begge de nye sider fra både ejere og lejere.

Ref.
Brian Pedersen

Til toppen