Menu

Fur Sogneforening - referat - 8. oktober 2008

  • Skrevet af 

Referat

Referat fra Bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening

d. 8. oktober 2008

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra møde 11.08.08;
godkendt.

2. Fur Ø-arena;
Der er sendt ansøgning af sted vedr. de sidste ca. 400.000 kr. som mangler i at vi kan påbegynde arbejdet.

3. Havnesituationen; drøftet

4. Generalforsamling 2009;
D. 26. februar 09 på kroen. Vi undersøger om Ole Dall vil komme og holde foredrag/oplæg inden generalforsamlingen.

5. FFF;
Birgit orienterede om dagsordenen til kommende møde.

6. Ø-udvalg;
Frank og Holger orienterede; bla. om det nye havneprojekt og om drøftelser vedr. den gamle mole. Der er møde i Ø-udvalget igen efter høringsrunden afslutning.

7. Økonomi;
Kathrine orienterede

8. LAG;
Lars orienterede fra Lag møde d. 23. sept. 08.
Øernes LAG kan indstille øerne til ”årets by”. Holger kontakter Morten Prisholm.
Hvis øboer har brug for at søge LAG-tilskud, kan Morten Prisholm eller Holger Lundgaard kontaktes.

9. Hjertestarter;
da vi tidligere har fået afslag på penge til en hjertestarter på øen, søger vi nu Sparekassefonden. Holger skriver ansøgning.
Hvis positiv tilbagemeldning, kontakter vi beredskabsstyrelse for at afholde Førstehjælpskurser.

10. Lægesituationen på Fur og opland;
Drøftet.

11. Fur Vision 2040;
Hvordan synes vi Fur skal se ud og være at bebo i 2040?
Oplæg fra Jesper drøftes; Sogneforeningen vil gerne være med til at ”spille bolden op” til en debat vedr. Fur´s Fremtid. Hvad er der af drømme og visioner for Fur?
Kan vi være med til at fremtidssikre Fur?
Dette kan blive et stort projekt, som kræver en tovholder. Jesper og Holger arbejder videre med dette. Punktet drøftes videre til næste møde.

12. Repræsentantskabsmøde;
Jesper og evt. Lars deltager i mødet i Odense d. 8.11.08.

13. Næste møde onsdag d. 5. november 2008 kl. 19.00 hos Lars.

Til toppen