Menu

Furs nye kunstforening

  • Skrevet af 

Referat af stiftende generalforsamling

i en kunstforening på Fur

Lørdag den 11. oktober var der stiftende generalforsamling i Furs nye kunstforening

Referat af stiftende generalforsamling

i en kunstforening på Fur

Lørdag den 11. oktober var der stiftende generalforsamling i Furs nye kunstforening.

Der var mødt 18 arbejdsivrige mennesker op til mødet, hvor vi skulle se om vi kunne danne en forening for kunstnere og kunsthåndværkere på øen.

Der var stor tilslutning til projektet, så vi kastede os ud i at lave vedtægter.

Det gik flot uden de store sværdslag. Dog grundigt gennemarbejdet, og folk havde lavet deres hjemmearbejde, og det gør alting lettere.

Så skulle vi have valg. Der var kampvalg til bestyrelsen!! De fleste var med på at trække i arbejdstøjet.

Valgt blev:

Formand:   Troels Madsen
Næstfm.:   Steen Christensen
Kasserer:  Kirsten Poulsen
Best.medl.: Alek Krylow
---------      Birgit H Hansen
---------      Birgitte Støttrup
---------      Pia Plejdrup
1. suppl.    Gunner P Chrestensen
2. -------     Jette Herne
Revisor:    Duddine
--------       Lisbet Wallentin
revisorsup. Lars Mortensen

En stor tak til Dagligbrugsen på Fur for traktement til mødet!

Vi er nu ved at opbygge et medlemsregister, komme med forslag til kontingent, lave konkurrence om navn og logo, samt fordele de opgaver, som vi ved venter på at blive løst. Dernæst skal vi finde nye tiltag, der kan få de kreative udfoldelser til at vokse på Fur, og gøre omverdenen opmærksom på deres eksistens.

Ref.: Troels Madsen d. 21.10.08

Til toppen