Menu

Generalforsamling i Foreningen FurNyt

Der afholdes ordinær generalforsamling i Foreningen FurNyt onsdag den 27. april 2016 fra kl. 19.00. på Fur Museum. Alle medlemmer er velkomne.

Ifølge foreningens vedtægter § 4, stk. 1 skal den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
Efter tur er det:
Fondene, der skal udpege en ny til afløsning af Knud Erik Lykke
Foreningerne, der har udpeget Olly Ekstrand (genopstiller).
Virksomhederne, der skal udpege en ny til afløsning af Pia Knudsen.
Derudover skal hovedsponsorerne udpege en ny til afløsning af Søren Bro.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Vedtægternes §4, stk. 2 fastslår, at generalforsamlingen skal indkaldes på www FurNyt.dk med mindst 8 dages varsel. Det er hermed sket.
Foreningen FurNyt 16. april 2016.

Til toppen