Menu

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening den 9. marts 2016

Afbud: Per Arne.

1. Underskrift af referat.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Konstituering og udvalg:
- Formand: Dorte
- Næstformand: Per Arne
- Sekretær: Conni
- Ø- udvalget: Per Arne og Erik
- FFF: Laurs og Birgit
- Styregruppen for Branden: Laurs
- Aktivitetsudvalg til Fur ø-arena: Laurs og Peter
- Kasserer: Elly
- Sammenslutningen af danske småøer: Per Arne
- Innovation Fur: Erik og Peter, Most er suppleant
- Landsbyudvalget kreds 6: Laurs
- FurNyt: Conni
- Sparekassefondene: Katrine
- Uddannelseslegat: Birgit
- Højskole: Per Arne og Birgit
- Grundlovsmøder: Holger

4. Evaluering af generalforsamlingen.
Forløb tilfredsstillende, der var ca. 40 personer mødt op til generalforsamlingen, så der var rigeligt med mad. Det var efterfølgende et fint indslag med Dorte Winther fra Sammenslutningen af Danske Småøer, der efterfølgende gav anledning til lidt diskussion omkring turisme, bloktilskud og ældreomsorg, det sidste vil Dorte Winther tage med til møde i KL.

5. Gennemgang af vedtægterne.
Vi er tilfredse med ændringerne, som blev vedtaget på den ekstrordinære generalforsamling.

6. Meddelelser:
- Fur nyt (Conni): Intet nyt, men generalforsamling inden længe
- FFF (Laurs/Dorte): Efter stormøde med alle foreninger i FFF er der lavet ny plan - foreløbig for Fur Rundt. Vi diskuterede og fordelte opgaverne i vores forening. Tages op igen på næste møde.
- 5 viser vej er blevet til Fur udviklingsråd: intet nyt siden sidst
- Ø- udvalget: Forslag til punkter at tage med til næste møde: Vejene på Fur, nedrivningspuljer, højde af vej på Branden, forskønnelse af Branden, info om nye master på Fur.
- Landsbyudvalget (Dorte): Der har været møde – intet vigtigt
- Sammenslutningen af danske småøer (Dorte): Der har været møde i Odense om bl.a. færger og godstransport.
- Innovation Fur: Intet nyt, Erik og Peter vil forsøge at finde ud af, hvad status er.

7. Fur ø – arena: Åbning den 19. marts kl. 10-12. Alle møder op. Peter vil forsøge, om vi kan få det på de nye info-standere på havnen og Branden. Conni sætter opslag på FurNyt. Laurs sørger for, at køller og bolde er klar og på plads til åbningen. Dorte laver skilte og sørger for sodavand og øl. Peter sørger for dagskort og medlemskort.
Vi har fået kr. 5000,- fra Brugsforeningen til planter til arenaen - dejligt. Bent får besked og kan herefter sørge for at disse bliver anvendt til formålet.

8. Evt.

9. Punkter til næste møde:
- Opgaver til Fur Rundt
- Evt. hjemmeside
- Generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer på Venø i maj

10. Næste møde: ? april hos Per Arne

 

Til toppen