Menu

Støtteforeningens generalforsamling​ på Fur Ældrecenter​

Støtteforeningens generalforsamling​ på Fur Ældrecenter​

Mandag eftermiddag d. 12- marts holdt ​Æ​ldrecenterets ​S​tøtteforenings sin årlige generalforsamling i ​Æ​ldrecenterets spisestue.

V indledte med at synge: "Den blå anemone", hvorefter formanden Henning funder bød velkommen til de fremmødte.

Første punkt på dagsorden var valg af dirigent, og det blev Gette.

Næste punkt var formandens beretning, hvor Henning funder talte lidt om, hvad der var sket i det forgangne år: Han fortalte, at der var ydet et beløb fra Fur Brand til afholdelse af en udflugtstur, som desværre ikke var blevet til noget, men pengene står endnu, og man il prøve at gennemføre den i indeværende år.

Der var blevet afholdt Ålegilde for hjemmets beboere i oktober, og det blev en stor succes.

Man havde også ydet økonomisk støtte til sløjd, og betalt for leje af salen, samt betalt for de nye sangbøger.
Dernæst var der fremlæggelse af årets regnskab, som udviste et pænt overskud.

Fastsættelse af kontingentet blev fastholdelse af 50. kr. årligt

Valg til bestyrelsen var ​J​oan Rylev på valg og modtog genvalg, og Erik Th. Nielsen modtog genvalg som suppleant.
Som revisorer blev Poul Erik Nielsen og H.C. Dam Jacobsen genvalgt, og som suppleant blev Kjeld Rasmussen valgt.

Under eventuelt var der spørgsmål om Støtteforeningens fremtid, om den skal nedlægges eller sammenlægges med venneforeningen,, men man blev ikke enige om noget, så foreløbig står det hen i det uvisse.

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet, og vi fik et enestående godt traktement af højt belagt smørrebrød, med alt det vi kunne drikke til, og senere kaffe og småkager til
Og for ikke at forglemme det, havde vi rigtig god underholdning af Fur Jacks orkestrestret, som spillede en masse sange, som vi kunne synge med på, så vi havde en dejlig aften.


Til toppen