Menu

Skolebestyrelsen - 20090915

  • Skrevet af 

Referat fra Skolebestyrelsesmødet ved Fursund Skole - 20090915

Referat fra skolebestyrelsesmødet d. 15. september 2009 kl. 17.00 – 19.00 i Selde.

 

Afbud fra Jesper Schrøder og Inga Emborg.

 

  1. Punkt 5 på dagsordenen blev rykket frem til starten. Ellers ok.
  2. Skolebestyrelsen blev enig om en udtalelse til kommunen i forbindelse med tjenestemandsansættelse af Gert Slyngborg.
  3. Referatet er godkendt og bliver underskrevet på næste møde.
  4. Forslag til høringssvar blev læst op og godkendt.
  5. Tilbuddet om en håndsrækning fra Selde Børnehaves bestyrelse blev diskuteret. Økonomi, faglighed og pædagogisk ansvarlighed blev diskuteret i forhold til forskellige muligheder i fht. U/sfo. Flere forskellige senarier blev diskuteret. Skolebestyrelsen gav udtryk for forskellige holdninger til løsningen af problemet med u/sfoen. Det blev oplyst at forældregruppen til børnene fra usfoen var inviteret til et møde d. 24. sept. For at afdække deres holdninger til forskellige løsninger for u/sfoen.

 

Det blev aftalt, at alle der har et beslutningsforslag, skal sende det til Jesper, så det kan blive diskuteret på næste møde. Det bliver et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde, hvor der kun vil være et punkt på dagsordenen. Der skal på dette møde træffes en beslutning angående u/sfoen og det videre forløb.

 

Ledelsen på Fursund Skole indstiller følgende:

Med baggrund i det faldende børnetal i skolens u/sfo, indstiller ledelsen at u/sfoen nedlægges snarest muligt.

Beslutningen skal ses i lyset af, at vi ud fra budgettal for u/sfoen ikke finder det forsvarligt økonomisk at opretholde en u/sfo med så få børn.

Endvidere er vi af den opfattelse, at det ikke er muligt at opretholde en pædagogisk / faglig kvalitet i indholdet med så få børn. Her tænkes specielt på de sociale kompetencer, specielt for de 3 – 6 årige.

Ledelsen foreslår at der i stedet forsøges oprettet en særskilt sfo, samt der arbejdes frem imod at finde andre, end skolen til at varetage børnehavens opgave.

 

Skolen skal have en mobbepolitik. Der ledes efter tidligere udarbejdede principper.

Punkterne med elevråd og forældresamarbejde udsættes.

 

Orientering fra skolebestyrelsesmedlemmerne omkring deres deltagelse i forældremøderne.

GS orienterede om beslutningen med at forbyde slik på skolen.

GS orienterede om Kompasset og udeskolen.

Hvem der er på valg til SB afgøres senere.

GS orienterede om nyt fra skolen.

Senest ændretSøndag, 17 januar 2010 15:05
Til toppen