Menu

Generalforsamling i Fur Tennisklub

Generalforsamling i Fur Tennisklub

Torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes John Larsen, Stenøre 10, Fur

 

1. Valg af dirigent,

2. Bestyrelsens beretning.

3a. Forelæggelse af de reviderede regnskab.

3b. Forelæggelser af budgetter, herunder forslag om kontingentets størrelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse. På valg er Stefan Frøkjær-Jensen og Arne Lykke Sørensen

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen.

Yderligere oplysninger hos Knud Peder Jensen, mobil: 61273832

Til toppen