Menu

Centerklubbens generalforsamling

  • Skrevet af 

Mandag eftermiddag d. 27. okt. havde vi den årlige generalforsamling på ældrecenteret, fortæller Erik Th. Nielsen til FurNyt

Mandag eftermiddag d. 27. okt. havde vi den årlige generalforsamling på ældrecenteret, fortæller Erik Th. Nielsen til FurNyt.

Generalforsamlingen indledtes med at formanden Helga Vester bød velkommen, og derpå fik Grethe Poulsen hvervet som ordstyrer tildelt.

Den første der havde ordet var områdelederen Helene Jacobsen, der fortalte lidt om centerets drift, og derefter aflagde formanden sin beretning, med at fortælle om de gode og vellykkede arrangementer , hvoraf der havde været 19 i årets løb, og at de havde alle sammen været velbesøgt.
Herefter oplæste kassereren Else Odgård regnskabet som udviste en kassebeholdning på 28.630 kr.
Derpå var der valg af bestyrelsesmedlemmer som resulterede i, at Helga Vester og Karen Margrethe Madsen blev genvalgt.

Som suppleant blev Maja Jacobsen genvalgt, og Helga Pedersen nyvalgt. Grethe Poulsen blev genvalgt som revisor.

Under eventuelt orienterede Dagny Villadsen fra ældrerådet om et par arrangementer man kunne deltage i, som bestod af en generalforsamling på Selde ældrecenter og en Matine på Møllegården i Skive.

Selve generalforsamlingen var hurtigt overstået, og efter at vi havde fået vores kaffe, var der det sædvanlige bankospil, og jeg, der aldrig nogen sinde før havde prøvet at få en gevinst på den måde, fik også en gevinst ud af det.

Det var en god eftermiddag.

02.11.2008
Erik Th. Nielsen


Senest ændretSøndag, 17 januar 2010 10:42
Til toppen