Menu

​Menighedsmøde på Regitzesminde - se Video

​Menighedsmøde på Regitzesminde - se Video

Mandag aften d​en​ 11. januar havde menighedsrådet indkaldt til et orienteringsmøde, hvor vi blev orienteret om, hvad der sker der.

Efter at have sunget en vintersang bød formanden, Anne Marie Hansen velkommen til forsamlingen, og indledte med at fortælle om planerne for præstegårdens hårdt tiltrængte renovering, som vil blive påbegyndt midt i marts​.​

Det forlød at økonomien er på plads.

Dernæst fortalte Anne Marie om et udviklingsprojekt, som hun kaldte lokalkirkeudvikling, og så fik forsamlingen 10 minutter til at svare på, hvad hun mente er "guldet" i Fur sogn, og det kom der en del bud på.
: Guldet er nærheden og sammenholdet, omsorg for hinanden, velholdt kirke og kirkegård, mange resourcer i det folkelige liv, sognehuse, gudstjenester, lokal interesse er noget af guldet i lokal kirkeudvikling.

Hun fortalte om et skattet julebrev, de i mange år havde fået fra provsten i Rødding, som nu ikke kom længere, og det var hun ked af.
Hun fortalte også om et projekt julehjælp, som man kunne søge om at få, og der var kommet så mange penge ind, at der kunne uddeles 4 portioner a 1000 kr.

Herefter fortalte personalechef Knud Erik Lykke om kirkens drift, og hvad der trænger til at blive ordnet, samt om den nye hjemmeside, som er kommet op at stå.
Niels Sohn fortalte lidt om kirkens økonomi, og at de havde fået 100.000 kr. til renovering af kirkens sydmur, men endnu ikke vidste, om det ville blive til noget, men der var nogle af kirkens stole, der trængte til at blive udskiftet.
Herefter fortalte pastor Claus om kirkelivet og kirkestatistik. Der havde været 96 kirkelige arangementer, heraf 2 i måneden på ældrecenteret.
1 fyraftenssang hver måned, samt mændenes morgenbord den sidste fredag i hver måned, som er blevet meget populær.
Der p.t. 788 indb. på Fur og heraf er 706 medl. af folkekirken.

Efter at vi havde fået vores kaffe, vist Knud Peder en videofilm om kirkens aktiviteter, som han kaldte: "Livet omkring Fur kirke 2015.
Herefter sluttede Anne Marie aftenen for os med at takke for fremmødet, og vi sluttede med at synge en aftenssang.

Se Video: https://youtu.be/KUNxpWWDFiE


 

 

 

 

 

Senest ændretTorsdag, 28 januar 2016 16:25
Til toppen