Menu

Ide- og informationsmøde

Ide- og informationsmøde

Tirsdag 15. december afholder Fur Udviklingsråd et ide- og informationsmøde i Fur Forsamlingshus fra kl. 17.00-19.00.

En ny forening har set dagens lys på Fur. Det er Fur Udviklingsråd. Forud for den stiftende generalforsamling 15. juni 2015 havde en lokal arbejdsgruppe brugt godt to år og 21 møder på at indsamle, data, lave analyser og dele erfaringer med fire andre lokalsamfund, der alle havde den samme opgave: At etablere et lokalt udviklingsforum.
De deltagende lokalsamfund var Fur, Gedser, Lundby, Rødding og Vestervig. Arbejdet foregik under ledelse af Hanne Tanvig fra Københavns Universitet i forbindelse med projektet ”Fem viser vejen – fra småprojekter til strategisk udvikling”. Projektet var finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Furs deltagelse blev betalt af Skive Kommunes Landsbyudvalg.

Den lokale arbejdsgruppe på Fur bestod af repræsentanter fra Foreningen Fur Brand, Foreningen FurNyt, Fur Bryghus, Fur Kunst.dk, Fur Sogneforening, Fursund Turistforening og Fuur Sparekasses Fonde. Som tovholder fungerede en lokal museumsinspektør med faglig erfaring i at arbejde med bosættelse, erhvervsudvikling og Landdistriktsudvikling.
Arbejdsgruppen har lavet et overdragelsesdokument til Fur Udviklingsråd. Dokumentet er et udkast til en udviklingsstrategi, som udviklingsrådet skal arbejde videre med de kommende år. Brug dette

Læs mere på http://www.furnyt.dk/4/index.php/k2-items/foreninger/foreningsportraetter/item/5791-fur-udviklingsrad
 
Det er Fur Udviklingsråds formål at udvikle og gennemføre projekter, der kan styrke erhvervsudviklingen og bosættelsen på Fur ud fra et strategisk helhedssyn. Ny viden, nytænkning og nye samarbejdsrelationer skal synliggøre og udnytte Furs potentiale som bo- og iværksætterø for aktive og kreative mennesker.
På mødet i Fur Forsamlingshus beder vi Furs erhvervsliv, foreninger og borgere om at komme med ideer til, hvad der skal til for at styrke erhvervsudviklingen og øge bosættelsen. Vi vil også gerne have indkredset, hvad der kan være bremsende for udviklingsarbejdet. Tænk over det og mød op i Fur Forsamlingshus tirsdag 15. december kl. 17.00-19.00. Alle er velkomne.

På vegne af Fur Udviklingsråd
John Brinch Bertelsen
07/12 2015

Senest ændretLørdag, 12 december 2015 10:12
Til toppen