Menu

Småøernes Aktionsgruppe fordelte 8.2 mio. kr

  • Skrevet af 

 ”Vi har været ved at gøre op, hvor mange penge vi har fordelt til ø-projekter i 2009”, fortæller Morten Priesholm i en pressemeddelelse - se her

Småøernes Aktionsgruppe fordelte 8.2 mio. kr.

”Vi har været ved at gøre op, hvor mange penge vi har fordelt til ø-projekter i 2009”, fortæller Morten Priesholm i en pressemeddelelse.  

”Fra fiskeriudviklingsprogrammet har vi uddelt ca. 3.6 mio. kr. og fra landdistriktsprogrammet ca. 4.6 mio. kr. Det giver i alt 8.2 mio. kr. 
 
Heraf var de 4.2 mio. kr. i forvejen øremærket til projekter på småøerne. De resterende 4 mio. kr. har vi hentet fra diverse ekstra puljer til landdistrikter og fiskeriområder. 
Pengene er blevet fordel til i alt 31 projekter, som har fået mellem 61.000 kr. og 1 mio. kr. Støtten har udgjort mellem 20 pct. og 60 pct. af udgifterne i hver enkelt projekt. 

Vores næste ansøgningsfrist er 1. marts 

Vi tager mod ansøgninger til både fiskeriudviklingsprogrammet og landdistriktsprogrammet. Vores næste ansøgningsfrist er 1. marts 2010. 
 
Vi opfordrer stadig ansøgere til at tænke energibesparelser og vedvarende energi ind i projekterne, hvor det er relevant. Dette er alene en opfordring, og ikke et krav. Men projekternes ’energi-profil’ vil i de næste ansøgningsrunder indgå i vores vurdering af ansøgningerne. 
 
Tilskuddene kan man læse mere om på vores hjemmeside www.aktionsgruppe.dk

Østøtten har to ansøgningsfrister i år

Projekter på småøerne kan også få tilskud fra Østøtten i Indenrigs- og Socialministeriet. Denne Østøtte har i år to ansøgningsfriser: Den 1. maj 2010 og den 1. oktober 2010.”

Til toppen