Menu

Referat fra møde i Fur Klyngen d. 11.11. kl.1630 i Fur Ø gaardbutik

  • Skrevet af 

Mødedeltagere:
John Berthelsen Museet
Inge Turistchef
Milred Bryghuset
Sigurd Turistforeningen
Marlene  Skive SET
Lisbeth Klode Fur Ø gaardbutik

 

En lille flok fra Furs turisme mødte frem.
Sidste referat Vi havde glemt en del navne, dette vil vi rette op på.
Marlene havde noget meget spændende materiale med omkring Klyngeudvikling
Vedhæftes
-Vi talte en del om hvad gør vi fremover, det ser ud til at flere nuværende turistattraktioner vil skifte ejere i de næste år, spændende og en udfordring.
-Vi talte om: at vor Ø skal være for de lidt mere kræsne turister ,som kan se værdien i vor natur og kultur og vort udbud af produkter til salg.
-Vi talte ligeledes om hvad er Furs identitet ?og hvad er Danmarks skønneste ø?
 Her er ingen svar, det er noget vi skal diskutere fremover i et noget større forum.

I den sammenhæng kom John ind på at  Furs Erhvervsråd diskuterede de samme områder, og de ville holde flere borger møder om Hvad vil Fur fremover, arbejdspladser, bosætning osv.

Vi talte om, at turisme er en måde at anskue Fur på, så vi vil stadig holde Klyngemøde i forhold til turismen.

Nogle ideer, der kan arbejdes videre med:
Åben Ø i f.eks. maj evt. med et tema
Temaer i turismen fremover kunne også være nye ideer f.eks. et tema om Moleret  set historisk/ kulturhistorisk Samt den betydning moleret har haft for Furs udvikling i de sidste 100 år.

Vore aktiver er stadig: Muslinge dagen, Fur Rundt, fiskene, kultur i forsamlingshuset, kultur ved Strandhotellet og endeligt Træskibesejlads

Næste møde i Fur Klyngen d.13 januar kl.14.00 i gårdbutikken

Til toppen