Menu

Kontaktrådets Generalforsamling

Kontaktrådets Generalforsamling

​Tirsdag d​en​ 27. oktober havde ​Æ​ldrecenterets kontaktråd generalforsamling i ældrecenterets spisesal.

Formanden Gerda Dalsgård bød velkommen til forsamlingen, herefter blev centerets leder Inga Jeppesen valgt som ordstyrer. inden formanden Gerda Dalsgård aflagde formandens beretning, og omtalte de begivenheder, der havde fundet sted i årets løb. Noget man var meget glad for, var at det åbne dagcenter var kommet op at køre samen med frivillighedcentrene, og at ældresagen med de mange frivillige var et stort aktiv.

Herefter oplæste kassereren Hanne Jørgensen regnskabet,som så meget fint ud og udviste et pænt lille overskud.

Ved valget til bestyrelsen blev Ellen Johannesen og Margit Mortensen genvalgt. mens Dagny Villadsen og Laila Madsen gik ud. Istedet blev nyvalgt Lone Ladegård. Som supleanter gik Inge Lise Nielsen ud, og nyvalgt blev Ulla Boe og Niels Thise genvalgt.

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Efter generalforsamlingen fik vi kaffe, og tilsidst holdt forfatter Knud Peder Jensen et meget spændende foredrag om Erindringer, som var meget inspirerende at høre på. 

Det var en god eftermiddag.


Til toppen