Menu

Referat fra Turistmøde den 10 december

  • Skrevet af 

Referatet er en detaljeret gennemgang af, hvordan 2009 gik rent turist-, omsætnings- og besøgsmæssigt her på Fur

Referat

TURISTMØDE

10. december 2009
på Fur Strand Hotel

Fur Turistforenings formand, K.-E. Lykke, bød velkommen. 

Gennemgang af sæson 2009
 

1.) Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter v. Alice Bank Danielsen:

 Orienterede om

  Overnatninger i hele Skive Kommune
     - situation status quo i f.t. resten af landet.
     - afventer tal fra sommerhusudleje, kommer i Jan. ’10.

  KFUM-lejr i Skive uge 30/2010
  - 20.000 mennesker menes at komme på besøg
  - ej forvente meget by-besøg
  - aktiviteter foregår i lejr
  - scene til aktiviteter står til rådighed
  - laver en Turistinformationssatellit på pladsen
  - forventer der vil blive hike’s/patruljer til Fur hele ugen
 
  Salling Sport fortsætter
  - hører gerne fra Foreninger, der vil deltage
  


2.)  Fursund Turistinformation v. Inge Shee:

 2.1  Antal besøgende på Turistkontoret:

  2007 = 15.000 (25%)
  2008 = 18.000 (25%)
  2009 = 18.500 (3%)

 2.2  Sommerhusudleje fra Turistkontoret:

  2007 = 192 uger (26%)
  2008 = 230 uger (20%)
  2009 = 245 uger (6,5%)

 2.3  Antal huse til udlejning via Turistkontoret:

  2007
  Fur = 37 huse
  Salling = 4 huse
  I alt = 41 huse

  2008
  Fur = 43 huse
  Salling =   1 hus

  2009
  Fur = 46 huse
  Salling =   0  
  
 2.4  Fur Rundt med ”Stenøre”

  2007 = 13 ture = 545 personer (gnst. 43)
  2008 = 15 ture = 670 personer (gnst. 44)
  2009 = 14 ture = 515 personer (gnst. 36) -36%
  Har manglet charterture.

 2.5 Guide 2010  -  Fur & Nordsalling - færdig medio Januar

 2.6 Bella Center – Ferie ’10 -  ult. Januar 2010

 2.7 Herning – Ferie for Alle – ult. Februar 2009

 2.8 Påske 2010:
            Vi laver en folder, der husstandsomdeles til alle sommerhuse.
            Ligner vores julefolder. En 1/4 side koster kr. 500,- + moms.
            Deadline 10. marts 2010.

 2.9 Rundt om Fur:
             Stenøre sejler igen i år i skoleferien 2 x ugentlig – hver onsdag og torsdag.
             1. gang onsdag den 30. juni, sidste gang torsdag den 12. august.
             Hvis godt vejr kan der blive tale om forlængelse.

 

3.)  Villy Svinth, Fursund Færgeri:

 3.1 2008/2009 er et vigende tal for biler, en forøgelse af gående
      passagerer, vigende tal for motorcykler, en forøgelse af ture
      på 50-turs turistkort.
 3.2 Busser i perioden svagt vigende.

4.)  John Bertelsen, Fur Museum:

 4.1 ”Det lille Land” aktiviteter 2009
        – stenhugning, pileflet, filtning, vævning, trædrejning m.m.
        var en succes.
       I 2010 vil det blive gentaget, dog i en kortere periode.

 4.2 Guide – bus
       Der er mindst 200 busture, der gennemføres med lokale guider.
       Disse guider er Øens ambassadører – folk kommer igen.

5.) René Sylvestersen, Fur Museum:
 
 5.1 Der var 3 daglige aktiviteter
       - Museumsrundvisning, vulkanudbrud samt fossiljagt.
 5.2 Der deltog ca. 2000 personer (voksne og børn) i fossiljagterne.
 5.3 I Skoletjenesten (periode maj-sept.) blev der afviklet 159 arrangementer
      med ca. 5000 deltagere.
 5.4 De Rullende Biologer:
       - da der ikke mere ydes tilskud er dette arrangement, er det i sæson 2010
      overgivet til Løgstør. Desværre, det var yderst populært blandt turisterne.      

6.) FurKunst.dk
 
 Steen Christensen (næstformand) orienterede som følger:
 6.1 Har i 2009 gennemført som følger:
       - ny brochure A5 format/28 sider.
       - flag lavet
       - etikette til Fur Vin
       - Fur Fisk til Muslingedagen udsat, derefter fordelt på Fur
       - Fur Fish Parade Plakat 2009 trykt
       - øget medlemstal til 60
       - vedtaget at det totale antal af Fur Fisk (også) er 60
       - udstiller/har udstillet på Durup Rådhus, Fur Bryghus, Fur Strand Hotel

 6.2 Vil i 2010 gennemføre
       - redigering og trykning af ny brochure som ovennævnt
       - gennemføre udstilling i Fur Forsamlings uge 31, 32 og 33
       - evt. afholde foredrag
       - generalforsamling for regnskabsår afholdes d. 6. marts 2010
       - overvejer muligheder for udlodning af kunst
       - opdatere/forbedre hjemmeside
       - søger flere medlemmer ! 


7.)  Fuur Ø Gaardbutik Klode v/Lisbeth Klode:

 7.1 Dårlig forsæson til gengæld en bedre høj- og eftersæson,
      Så året blev alt i alt tilfredsstillende.

8.)  Furisk Ferie v. Pia Knudsen:

 13.1 Juli måned ikke så god, august og september rigtigt god.
 13.2 2010: Cafe ”På Herrens Mark” åbner.
        - reception 1. april 2010.

9.) Duddine

 9.1 Stor stigning i juni, juli og august.
       - Nu har turisterne fundet stedet.
 9.2 Tilfreds med besøgsantal
 9.3 Planlægger nye workshops
 9.4 Vil udvide de bæredygtige garner.


10.) LidtBedre Brugskunst/Overnatninger v/Viggo Poulsen:
 
 10.1 Forår/sommer rigtigt god, efterår knap så godt.
 10.2 God udlejning af B&B
 Alt i alt et bedre resultat end sidste år.

11.) Furs Forenede Foreninger v. Olly Ekstrøm:
 
 11.1 Fur Rundt 2009 = Gennemført tilfredsstillende.
 11.2 Træskibssejlads 2009 = Til trods for den manglende mole og mange skibe
        måtte lige for svaj købte 450 billetter til mad. Chili John var kok. En rigtig
        god fest.
 11.3 Lidt træls økonomi p.t., da et samarbejdsfirma er gået konkurs, og der derved
        er gået en del kapital tabt. Men det retter sig.
 11.4 Bemærkninger til Fur Havn: Pæne toiletter – slidt havn.
 11.5 Koncerter: Folk kommer fra Skive og Mors – meget ”tætte” og positive
        oplevelser
 
12.) Fur Sogneforening v. Holger Lundgaard:

 12.1 Fur Ø Arena blev indviet i April 2009
        - salg dag/uge/årskort: kr. 76.000,- excl. moms.
        - skal have lavet flere legefaciliteter til mindre børn
        - drømmer om en klatrevæg sammesteds
        - og vigtigt! Der har ingen hærværk været hele sæsonen.

 12.2 Højskoledag – mange deltagere, vil gerne fortsætte.

 12.3 Grundlovsmøde på Fur Museum: 70-80 mennesker deltog.


 12.4 Fur Jul 2009 – 1 søndag i Advent:
        - 20 butikker deltager for øjeblikket
        - i år var antal af lodder forøget til 7750 stk.
        - størrelse på gevinster nogenlunde
 12.5  Fur Jul 2010:
        - Der vil blive indkaldt til møde vedrørende afvikling af Fur Jul 2010,
          hvor disse emner igen vil blive diskuteret/ændret/fornyet.
        - Et emne, der er blevet nævnt fra mange sider, er at alle
           skal deltage på samme vis, dvs. alle skal betale det samme
          beløb til dækning af fællesomkostninger.
        - det skal gøres klart over for de deltagende butikker, at Morsø
           Sparekasse automatisk trækker det aftalte beløb på deres konto.
          Ellers skal et andet princip tages i brug.

13.) Gaudi v. Jesper Schrøder:

 13.1 Minus 30-35% salg. Flere mennesker lagde færre penge.

14.) Fur Bådelaug v. Hans Jeppesen:

 14.1 Medlemmer for 2 år siden: 60 – i dag 250
 14.2 Nye sejljoller via støtte fra fonde
 14.3 Kursusdage i efteråret m. instruktør
 14.4 På ønskeseddel: Nye klublokaler.

15.) Fur Strand Hotel v. Grethe Kragelund:

 15.1 En god for- og sommersæson
 15.2 Mindre omsætning på værelser
 15.3 Dog alt i alt meromsætning.

16.) Fur Færgekro v. Michael Sørensen:

 16.1 Forår og især juli: Minus 20%
 16.2 August, sept, okt, nov. meget bedre.

17.) Fur Bryghus v. Mildred Fog:

 17.1 Flere gæster end andre år, men der lægges færre penge
 17.2 God sommer
 17.3 Efteråret tyndt
 17.4 Telt sat op til foreningsudflugter, personalefester o.a. –
                          dog ej fyldt op
 17.5 Øllets Dag vil blive gentaget
 17.6 Forsøge at forlænge sæsonen med specialarrangementer,
        se program (ålegilde, tapasaften o.m.a.)      

GENERELT

1.)  Ferie ’09/10 Bella Centret v. Lisbeth Klode:
 
 1.1 Orienterede om Fur’s deltagelse 2009.
 
 1.2 Orienterede om Fur’s deltagelse i 2010, som denne gang
       igen vil deltage i samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og
       Turistcenter. Dog vil standen i år være mindre, der er ikke
       så mange deltagere meldt til.

2.)  Berit Holmboe / Duddine

 - koordinere terminer for, hvornår hvad afholdes, så arrangementerne
    ikke falder på samme dato
 - svært at bruge kalenderen på FurNyt.dk
        
3.) John Bertelsen, FurNyt.dk

 3.1 Brugere bedes venligst melde tilbage, hvis der er problemer/utilfredshed

 3.2 Der er nu 40 medlemmer.

 3.3 Der introduceres en ny version af FurNyt.dk den 1. januar 2010
      (man kunne også se denne på Fur Museum ved arrangementet den
                       1. søndag i Advent).

4.)  Holger Lundgaard, Fur Sogneforening

 4.1 Branding Fur
      Målsætning: Øge indbyggertallet.
      Der er givet flg. tilskud
      Indenrigsministeriet kr. 660.000
      Ø-Lag  kr. 200.000
      Andre fonde kr. 100.000
     
 4.2 Tiltag strækker sig over 3 år

 

Ref. Inge Shee
Fursund Turistinformation
18.12.09

 

Til toppen