Menu

Fur Friskole fik besøg af folketingsmand

Fur Friskole fik besøg af folketingsmand

Torsdag i sidste uge fik Fur Friskole besøg at folketingsmand Andreas Steenberg, fra Det Radikale Venstre, der ville høre om, hvordan det er at drive friskole på en ø. Anledning var, at regeringen har bebudet en ændring af friskoleloven, så det bliver muligt at lave filialer på småøerne af større friskoler. En sag der har sit udspring på Fejø, hvor kommunen vil nedlægge øens skole, men hvor undervisningsministeriet nu tilsyneladende vil dispensere fra ”Tvindloven”, der forbyder en friskole at have flere afdelinger. Det sker for at styrke befolkningstallet på de  27 ”Danske Små-øer”.

Fur Friskole har i den forbindelse henvendt sig til flere politikere, for at også Fur Friskole kan få en dispensationsmulighed, hvis skolen en dag skulle komme i den situation, at den ikke kan opfylde lovens mindstekrav til antallet af elever.

Eleverne var fulde af forventning, da de fik at vide, at der ville komme ”fornemt besøg”. Det satte straks rygter i gang om, at dronningen var i vente, ja nogle mente endog, at det måtte være selve Obama, der snart ville træde ind ad døren.

Det var det som bekendt ikke, men eleverne fik alligevel et strejf af, at der nu skete noget betydningsfuldt, da TV Midt/VEST kassevogn rullede ind på parkeringspladsen og en kameramand sprang ud og straks begyndte at filme hovedpersonen, alt mens denne blev interviewet om sit ”radikale”  syn på verden og på friskoler.

Besøget var blevet aftalt før valget blev udskrevet, men var pludselig blevet en del af valgkampen og en udsendelsesrække som TV-MIDT/VEST om partierne og som sendes løbende indtil valget.

Efter et kvarters tid var optagelserne slut og Andreas Steenberg kunne for en stund sætte sig i en stol på lærerværelser og høre om Fur Friskole og de problemer der er med at være et lille sted på en ø langt væk fra de besluttende myndigheder i København.  Hans chauffør var en anden radikaler, nemlig Danmarks yngste folketingsmedlem, Jeppe Mikkelsen, der har valgt ikke at genopstille ved dette valg.  I stedet bruger han sine kræfter på at støtte Andreas Steenberg i hans kamp for at genvinde sin plads på Christiansborg.

Andreas Steenberg fortalte, at besøget på Fur var typisk for hans kontakt med befolkningen i det område, hvor han er opstillet. En henvendelse rettes til ham om et bestemt problem, hvorefter han tager på besøg for ved selvsyn at sætte sig ind i sagen.

Så efter at havde hørt om de erfaringer Fur Friskole har gjort sig siden sin start for et år siden, så var det farvel og videre til næste punkt på dagens program, nemlig Fur Bryghus, hvor der skulle spises frokost.

 

Andreas Steenberg ankommer til Fur Friskole.

 

De største elever var i gang med matematikundervisningen samme med lærer Ivan, da Andres Steenberg kom ind og fortalte lidt om dengang, han selv var skoledreng.

 

Skoleleder Bente Kæseler og Andreas Steenberg snakker om det at drive  friskole på en lille ø.

Senest ændretSøndag, 07 juni 2015 12:48
Til toppen