Menu

Reparation af tagkonstruktionen på Fur Kirke

Reparation af tagkonstruktionen på Fur Kirke

En længe planlagt reparation af tagkonstruktionen over koret på Fur Kirke er nu tilendebragt. Dele af de bærende bjælker er blevet udskiftet. De udskiftede træværk er blevet gemt til Fur Museum, der ved hjælp af årringene vil forsøge at daterer træet, der formodes at være fra 1400-tallet.

 

Til toppen