Menu

Møde på Fur Camping vedr. Furklyngen - onsdag d. 6. maj 2015

  • Skrevet af 

Deltagere
John
Børge og Pia
Fur Farm Vest
Lisbeth Klode og Thomas
Duddine
Bettinna og Brian
Jette Herne
Per Kristensen
Inge Shee
Mildred Fog

Velkommen v. Lisbeth Klode
Samarbejdet mellem turistaktørerne på Fur har hidtil været af sporadisk karakter. Der er brug for en fælles front. Fur skal tænkes som én virksomhed og der skal være fokus på gæsten. Det betyder mere fokus på fælles markedsføring og en fælles masterplan for øens turismeudvikling.

Næste møde bliver i august/september , hvor der vælges ud i ideerne fra mødet i dag.

Ideer


Markedsføring
•    Fur Guiden bør være mere adskilt mellem furinformation og information fra Østsalling. Evt. Fur på forsiden og Østsalling på bagsiden. Der er også forslag om at aktører fra Østsalling betaler for at være med. Oplæg til ny brochure skal være Inge i hænde senest 1. september.
•    Mere presse – TV medvirken er langtidsholdbart
•    Køb af TV reklame
•    Fælles postkort
•     Brug af logoet ”Danmarks Skønneste Ø”
•    Sjove YouTube klip
•    Vigtigt med fokus på de overnatningssteder som øen faktisk har
•    Messer – der er utilfredshed med årets fælles messestand med de andre klynger, hvor de andre aktører kun sælger deres egen virksomhed og ikke området.  Der skal afholdes møde med SET og et nyt messeudvalg. Der er enighed om at det er vigtigt at Fur er repræsenteret på messen i Herning, men det kunne evt. være på en stand for sig selv. 


Organisering
•    Der bør arbejdes på en adskillelse af Fur og Østsalling i turistforeningen
•    Turistforeningen bør være talerør overfor Skive Kommune og andre myndigheder. Generelt er der brug for en klarere definering af foreningernes roller.
•    Fælles døgnboks
•    Foreningerne bør inviteres ind i klyngen i det omfang de er relevante for turismen. Fx jagtforeningen som afholder årets fiskedag.
•    Havnegruppen bør inviteres ind i klyngen.


Kompetenceudvikling
•    Der er ønske om et kursus i brugen af Instagram og andre sociale medier end Facebook
•    John og Brian skriver en artikel sammen om integrationen af Fur Nyt på andre platforme – hjemmeside, skærme osv.
•    Der vil være kursus i bookingsystemet ”Oplevelsesbooking” i efteråret hos SET


Produktudvikling
•    Invitation fra Fur Kunst til at medvirke på arrangementet ved Fur Strandhotel i juni
•    Opfordring fra Fur Camping til at sælge hinandens produkter i pakker
•    Der er mulighed for at lave pakker på Oplevelsesbooking – betalingen fordeles automatisk på de forskellige produkter til hver virksomhed som bidrager i pakken.
•    Der er mulighed for at lave arrangementer med den nye Fjordvejleder – kontakt Bo.


Der er flere ideer som kan være med til at forlænge sæsonen
•    Videreudvikling af årets fiskedag
•    Temaweekend if. Mors dag  med fokus på wellness og forkælelse
•    Halloween tema
•    Sanseweekend – duft, smag og mærk stilheden
•    Pakketilbud til gæster på hverdage udenfor højsæsonen
•    Trolderutetema for børn
•    Bedre åbningstider hos kunstnerne


Gæsteservice
•    Fur skal have Danmarks bedste service over for gæsterne
•    Der skal være Dankort terminal på turistkontoret
•    Skærme med information om hvad der sker på øen i dag i fx Brugsen – kan hentes ind fra Fur Nyt.
•    Bedre adgang til naturen for handicappede – der er penge i Arbejdsmarkedets Feriefond

Senest ændretTorsdag, 14 maj 2015 17:13

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/item.php on line 191
Til toppen