Menu

Missionshusets juletræ

  • Skrevet af 

4.juledag, d. 28. december havde Fur missionshus sin årlige juletræsfest, hvor det i år var Stefan Frøkjær Jensen der holdt talen, og den var bare god, fortæller Erik Th. Nielsen og sender en tanke til tidligere tiders fester

4.juledag, d. 28. december havde Fur missionshus sin årlige juletræsfest, hvor det i år var Stefan Frøkjær Jensen der holdt talen, og den var bare god, fortæller Erik Th. Nielsen og sender en tanke til tidligere tiders fester:


Jeg mindes i gamle længst forsvundne dage, da der blev afholdt hele 3 juletræsfester, og nu er der ikke behov for mere end den ene.
Der blev holdt for de unge 3. juledag om aftenen, og for søndagsskolen 4. juledag om eftermiddagen, og så igen om aftenen for samfundet, og der var stort fremmøde til dem alle, og så skete det, at juletræet bagefter blev hentet over i forsamlingshuset dagen efter til S.I.D.s juletræsfest, så dengang kunne det trække folk af huse, og det må siges, at de tider er forbi.

Nå, men tilbage til det jeg vil berette om, og det er dette års juletræsfest, hvor Lone Johannesen først bød velkommen, inden vi gik rundt om juletræet og sang 3 julesalmer, hvorefter vi indtog vores pladser, og så holdt Stefan en fantastisk god tale, der havde emnet: "Rosens symboler", hvori han ud fra salmen: "En rose så jeg skyde" og: "Den yndigste rose er funden" udlagde for os, betydningen af salmernes ord, at med rosen, menes der Jesu komme til jord, og hvad det betyder for os. Endvidere læste han H.C. Andersens fortælling: "Verdens dejligste rose", som på en dejlig måde refererer til det samme.
Efter hans tale gik vi rundt om juletræet til endnu 2 julesalmer, inden vi fik kaffe, og efter det havde Lone og Lissy noget underholdning, hvor børnene og nogle af de yngste voksne legede sanglege omkring juletræet,, samt en gættekonkurrence som var ret sjov.
Aftenen sluttede med, at Stefan bad Fadervor, og vi sang den dejlige salme: "Dejlig er jorden".
Det var en god aften.

30.12.2008
Erik Th. Nielsen


Til toppen