Menu

Generalforsamling i Ældrecenterets Støtteforening

Generalforsamling i Ældrecenterets Støtteforening

Fredag aften d,10. april Afholdt Ældrecenterets Støtteforening sin årlige generalforsamling med omkring 40 deltagere.

Generalforsamlingen indledtes med, at formanden Henning Funder bød forsamlingen velkommen, og derefter sang vi: "Blæsten går over Limfjordens vande", inden vi tog hul på generalforsamlingen.

Som ordstyrer eller dirigent blev valgt Gette!

Herefter aflagde formanden Henning bestyrelsens beretning, og omtalte de begivenheder der havde fundet sted i det forgangne år, bl.a. om en vellykket udflugt for ældrecenterets beboere, som sluttede med pandekager på "Herrens Mark", og et vellykket ålegilde, samt en større fest i Pavilionen., og at de havde givet økonomist støtte til sløjdholdet..Det blev også vedtaget at bibeholde kontingentet på 50 kr. årligt. 

De havde ved Per Larsens hjælp indkøbt 4000 krokusløg og plantet på plænen foran ældrecenteret, så der med tiden bliver noget smukt at se på.

Næste punkt var regnskabet, som kasseren Per Vallentin oplæste, og det så tilfredsstillende ud.

Herefter var der valg til Bestyrelsen og alle modtog genvalg.

Generalforsamlingen sluttede med at Gette takkede for de smukke krokus, der var plantet uden for hendes biblioteksvinduer, og Henning afsluttede med at takke for god ro og orden.

 

Herefter blev vi beværtet med dejligt smørrebrød fra "Regitzetsminde", med rigelige drikkevarer til, Og senere kaffe og småkager.

Imellem spisningen og kaffen blev vi underholdt af Fur Jacks orkesteret, hvor vi også fik mulighed til at synge med på nogle af deres numre. Det var en god fest.

 


 

Til toppen