Menu

Støtteforeningen for Fur Friskole - ordinær generalforsamling 23. april 2015

STØTTEFORENINGEN FOR FUR FRISKOLE

INDKALDER TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 23. april 2015 kl. 19.00

i aulaen på Fur Friskole

Stisagervej 2, 7884 Fur

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastsættelse af minimumskontingent for medlemskab

5. Indkomne forslag

Skal være bestyrelsen i hænde 4 dage før

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år + suppleanter for 1 år

S. E. Olsen, Marion Christensen og Pia Jensen modtager genvalg

Der skal nyvælges 2 suppleanter for 1 år hver

7. Valg at revisor + suppleant for 1 år

Christa Lykke og Birthe Mortensen modtager genvalg

8. Eventuelt

 

Alle er velkomne (Forældre til elever i Fur Friskole samt personer, der har givet bidrag over kr. 50,- har stemmeret til generalforsamlingen).

 

Bidrag modtages på konto 8510 - 456045 3928

 

Bestyrelsen er vært ved kaffe og kage.

 

På bestyrelsens vegne
Brian Sørensen Bugge, formand

 

Til toppen