Menu

Generalforsamling i Foreningen FurNyt

Der afholdes ordinær generalforsamling i Foreningen FurNyt mandag den 20. april 2015 fra kl. 19.00. på Fur Museum. Alle medlemmer er velkomne. 

 

Ifølge foreningens vedtægter § 4, stk. 1 skal den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

 

1.Valg af dirigent.

2.Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.

3.Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.

4.Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5.Fastsættelse af kontingent.

6.Valg til bestyrelsen.

7.Valg af revisor.

8.Indkomne forslag.

9.Eventuelt.

 

Vedtægternes §4, stk. 2 fastslår, at generalforsamlingen skal indkaldes på www FurNyt.dk med mindst 8 dages varsel. Det er hermed sket.

Foreningen FurNyt  2. april 2015.

 

Senest ændretLørdag, 06 juni 2015 12:08
Til toppen