Menu

Molerkajen på Fur

  • Skrevet af 

Renovering og udbygning giver nye muligheder

Renovering og udbygning giver nye muligheder

Molerkajen/coasterkajen på Fur har som bekendt været lukket for al trafik siden maj 2008 pga. manglende vedligeholdelse fra Kommunen, der ejer hele Fur Havn.

Skive Kommunes udvalg for Teknik- og Miljø har nu besluttet at arbejde videre med en løsning i form af en helt ny mole med en spunset konstruktion, der skal opfyldes fra fjordbunden til kajens overflade. Derved vil der kunne sikres en langvarig løsning med en coaster-erhvervshavn på Fur.

Fuur Sparekasses Erhvervsdrivende Fond er i lighed med virksomhederne på Fur enige i dette valg. Da renoveringen af Molerkajen udelukkende skyldes manglende vedligeholdelse igennem flere år fra Kommunens side, kan Fondens ikke medvirke i finansiering af Molerkajen.

Fonden ser imidlertid nogle muligheder i forbindelse med renoveringen og vil gerne, at Skive Kommune i det kommende renoveringsarbejde indarbejder følgende tiltag:

1. På nordsiden af den nye molerkaj ønsker Fonden, at der etableres ca. 18 bådepladser, der dog ikke kan bruges, når der losses bentonit (et råstof, der importeres af Damolin). Bådepladserne skal tjene som aflastning ind til planerne om en udvidelse af lystbådehavnen er realiseret.

2. Der etableres en ca. 20 meter lang nordgående læmole for enden af den nye kaj for at skabe læ for bådepladserne udover den læ, som en ny spunskonstruktion giver.

3. Der anlægges et nyt slæbested/ophalerplads.

4. Den nye Molerkajs coasterside (mod syd) konstrueres så både coastere og lystfartøjer kan lægge til.

Sparekasse Fonden mener, at med en projektudformning som ovenfor nævnt, vil der kunne anvises tiltrængt plads til de mange gæstebåde, der i sommerperioden forgæves søger til Fur Havn. Dog vil pladserne som nævnt ikke kunne anvises i de dage, der losses bentonit. Projektet vil ligeledes være til stor gavn i forbindelse med afvikling af Træskibssejladsen, og være en kærkommen aflastning indtil de perspektivrige planer om udvidelse af lystbådehavnen kan realiseres.

Såfremt ovennævnte kan imødekommes af Skive Kommune, er Fuur Sparekasses Erhvervs Fond indstillet på at donere et beløb på 1 million kr. til projektet.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos fondsbestyrelsesmedlem Ole Romby Larsen, telefon 9687 3341 eller 2960 2564, eller mail:

19.12.2008
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Til toppen