Menu

​Generalforsamling i Fur Væksthus​

  • Skrevet af 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Foreningen Fur Væksthus tirsdag d. 14.4.kl. 17.00 i aulaen på Fur Friskole.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsen aflægger beretning.

3.       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.       Fastsættelse af medlemskontingent.

5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

6.       Valg af revisor.

7.       Indkomne forslag.

8.       Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Anne Marie Hansen

Til toppen