Menu

Gode erfaringer fra skole- og ældreprojekt

  • Skrevet af 
Gode erfaringer fra skole- og ældreprojekt

Skive Kommune, Fur Ældrecenter og EnergiMidt startede i sommeren 2014 et nyt digitaliseringsprojekt, som skal forbedre og forenkle plejegruppens kommunikations- og arbejdsgange og hjælpe borgeren med at integrere brugen af internet i dagligdagen. Seneste nyt fra projektet er, at personalet nu er begyndt at anvende billedkommunikation. Projektet øger den tid (ATA-tiden), hvor plejeren er hos borgeren, da der nu dokumenteres sammen med og hos borgeren frem for på kontoret. Samlet betyder det en effektivisering af arbejdsgange, da et besøg nu kan afsluttes i en proces frem for to eller flere. Projektet løber frem til sensommeren, hvorefter det skal evalueres, men det har allerede inspireret andre kommuner, som er begyndt at kigge ind i lignende projekter.

Gennem halvandet år har 150 elever og lærere på Fursund Skole brugt Windows Surface-tablets som del af skolens undervisning. Projektet har været en stor succes, som har givet undervisningen en ekstra dimension. For eleverne er det blevet sjovere at lave opgaver og afleveringer, og lærerne har oplevet, at eleverne er blevet mere nysgerrige og ivrige efter at lære. Skoleprojektet er i gang med en midtvejsevaluering, og Skive Kommune vil gerne udbrede læringsstilen til resten af kommunen.

Til toppen