Menu

Imerys Industrial Minerals Denmark A/S

Imerys Industrial Minerals Denmark A/S

Imerys Industrial Minerals Denmark A/S
Kønsborgvej 9
7884 Fur

tlf. + 45 97 59 32 22

mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

hjemmeside: www.imerys-additivesformetallurgy.com

 

 

Imerys er en højt specialiseret og moderne virksomhed, som producerer kattegrus, olie- og kemikalie absorbenter samt pulver- og granulatprodukter til en lang række industrielle formål.

Et af de mineraler Imerys udvinder, er moler. Moler er unik og findes kun i et område omkring Limfjorden på Fur, Mors og den nordlige kyst af halvøen Salling i Danmark. I mere end 100 år er moleret på grund af sine gode egenskaber blevet udnyttet til mange forskellige formål.

Moler er et naturligt produkt, der er dannet for omkring 54 millioner år siden i et subtropisk hav. Moleret består af en blanding af kiselalger og ler. Det grundlæggende træk ved moler er dets evne til at absorbere og isolere.

Imerys koncernen består foruden afdelinger i Danmark af et hovedkontor i Frankrig og mange afdelinger over hele verden.

Imerys har et vidt forgrenet net af højt værdsatte kontakter og partnere både inden for handel og industri i Europa og på oversøiske markeder. Kvalitet, fleksibilitet, udvikling og rådgivning med en tæt kontakt til markederne og vore kunder er højt prioriterede parametre i vore salgsaktiviteter.

Imerys har meget stor fokus på miljø- og energisituationen og arbejder altid på at effektivisere energiforbruget ved at gennemføre løbende forbedringer af det eksisterende udstyr og driften - men også samtidig at tilsikre en høj energieffektivitet. Imerys investerer meget store ressourcer i at reducere energibehovet, hvoraf en meget stor del allerede i dag består af forskellige typer for biobrændsel, således at emissionen af bl.a. CO2 reduceres til et minimum og dermed tilgodeser miljøet bedst muligt.

Når moleret graves for at blive brugt i industrien, ændres landskabet. For at imødegå de landskabsmæssige forandringer har der siden 1980´erne været et frugtbart samarbejde mellem virksomheden, region og kommune samt en række offentlige myndigheder og interessegrupper om planlægning og styring af molerindvindingen på både kort og lang sigt.

På den måde er en række udvalgte landskaber blevet sikret, mens molergravningen er blevet samlet på større sammenhængende arealer.

Samtidig er der indgået aftaler om reetablering og skabelse af nye landskaber med en rekreativ værdi.

 


Til toppen