Menu

Sogneforeningen holdt generalforsamling​

Sogneforeningen holdt generalforsamling​

Torsdag aften d. 26. februar afholdt Fur Sogneforening sin årlige generalforsamling i Fur Forsamlingshus.

 

Generalforsamlingen indledtes med, at formanden, Dorthe Christensen bød forsamlingen velkommen og oplæste dagsordenen.

1.valg af dirigent, som blev Birgit Ladefoged.

2. Bestyrelsens beretning: Dorthe omtalte en del ting, der var sket indenfor det sidste år, bl.a  nogle arangementer:, Grundlovsfesten, Højskoledagen, og skolebuskørsel, vedligeholdelse af veje, Mobildækning, Trapperne ved stranden, Kalk i vandet, og rimelige færgebillet takster samt appelerede  til flere om at melde sig ind i sogneforeningen.

3. fremlæggelse af rengskabet som kassereren Kirsten Schel stod for, det var tilfredsstillende.

4. Kontingent fortsætter uændret med 140 kr. for par og 75kr for enlige.

6: Valg til bestyrelsen: Bent Mølgård og Lajla Knudsen udgår, nyvalgt blev: Erik Andersen og Laurs Ramskov. Og som suppleant: Arne Christensen.

7: Revisor: Anne-Lise Nielsen udgår, nyvalgt blev Sonja Justesen.

8: Eventuelt: Vedtægtsændringer.

 

Herefter havde borgmester Peder Christian Kirkegård ordet, og kom ind på en masse om, hvad der skete i Skive Kommune og i særdeleshed her på Fur og brugte udtrykket: "Generelle udfordringer".

Han glædede sig over, at I.T. virksomheden: Aplee  slår sig ned i Foulum, og der har været 225.000 turister på Fur sidste år, og vi har rimelige færgebillet takstern som man forhandler om , skal blive endnu mindre, Havneudvidelsen er godt i gang. Vi får varme fra Skamol på Branden til Fur Kraftvarmeværk, Og Fur Arena er blevet en stor succes, Fur Friskole er startet, Fur Bryghus har 10 års jubilæum, Muslinge festivallen trækker mange folk til øen  og vi fik en molermand som også er blevet en stor turistattraktion.

Nu fik  vi så vores kaffe med dejlige pålægsmadder til.

Herefter kunne vi så stille spørgsmål til borgmesteren  og det var der mange der gjorde.

Aftenen sluttede med at Dorthe læste en sjov historie på "Furbomål"

 

Til toppen